Următoarea ședință a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se va desfășura în 20 mai 2021, dosarele putând fi trimise până în 18 mai 2021.

Actualizare SUMAL avize (2.15.0)

0
Ministerul Mediului, apelor și pădurilor anunță în data de 22.03.2021 o actualizare a aplicației  SUMAL Avize (2.15.0) care va fi disponibilă începând cu ora...

Transport tehnologic (recomandare)

0
https://youtu.be/bxCo7ibR1Vg Utilizarea opțiunii SUMAL 2.0 - transport tehnologic Utilizat pentru transferul lemnului între depozitele aceluiași operator economic sau între operatori economici diferiți când se folosesc alte...

Situația Certificatelor de atestare / reatestare – 25 februarie 2021

0
Comisia de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere prin Hotărârea nr.2 din 25 februarie 2021 a aprobat cererile de atestare/reatestare și emite certificate...

Servicii ASFOR

Atestat exploatare forestieră

Due Dilligence LEMN

Consiliere tehnică

Consiliere juridică

Legislație economia forestieră

Aici găsești toate actele normative aplicabile în domeniul economiei forestiere - proprietari fond forestier, amenajiști, administratori fond forestier, exploatări forestiere, transport, industrializarea lemnului, Due Diligence, mediu, Natura 2000, arii protejate, import și export lemn.

Decalogul forestierului

Dacă ești forestier de profesie, amintește-ți de marea datorie ce-ți incumbă de a face să se respecte cele nouă articole ale decalogului silvic, al cărui depozitar ești ! Să fii harnic, cinstit și statornic în lucrare; nici blândețea să degenereze în slăbiciune, nici energia în asuprire; respectul datorat superiorilor să nu devină adulare, nici autoritatea față de inferiori să nu se transforme în tiranie !

Revista Meridiane Forestiere

Birouri teritoriale ASFOR Placeholder
Birouri teritoriale ASFOR