Următoarea ședință a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră se va desfășura în 23 iulie 2020, dosarele putând fi trimise până în 17 iulie.

O piață liberă, dar corectă

Comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților au pe masă pentru dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 –...

Situația Certificatelor de atestare / reatestare – 25 iunie 2020

Comisia de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere prin Hotărârea nr.6 din 25 iunie 2020 a aprobat cererile de atestare/reatestare și...

România are păduri seculare dar și o îndelungată istorie în prelucrarea...

Economia forestieră are un rol important în cadrul economiei naționale, atât prin aportul financiar la nivel local și central, dar și prin...

Servicii ASFOR

Atestat exploatare forestieră

Due Dilligence LEMN

Consiliere tehnică

Consiliere juridică

Legislație economia forestieră

Aici găsești toate actele normative aplicabile în domeniul economiei forestiere - proprietari fond forestier, amenajiști, administratori fond forestier, exploatări forestiere, transport, industrializarea lemnului, Due Diligence, mediu, Natura 2000, arii protejate, import și export lemn.

Decalogul forestierului

Dacă ești forestier de profesie, amintește-ți de marea datorie ce-ți incumbă de a face să se respecte cele nouă articole ale decalogului silvic, al cărui depozitar ești ! Să fii harnic, cinstit și statornic în lucrare; nici blândețea să degenereze în slăbiciune, nici energia în asuprire; respectul datorat superiorilor să nu devină adulare, nici autoritatea față de inferiori să nu se transforme în tiranie !

Birouri teritoriale ASFOR Placeholder
Birouri teritoriale ASFOR