Consiliere tehnică

  • exploatarea și valorificarea masei lemnoase;
  • transportul lemnului brut și al produselor din lemn;
  • prelucrarea lemnului în diverse produse;
  • pregătirea și asigurarea resurselor de materii prime;
  • exploatarea și întreținerea utilajelor, instalațiilor și mașinilor.