Fabricația biologică, economia circulară bio și industriile europene de prelucrare a lemnului și de cherestea

0
109

ASFOR, în parteneriat cu Confederația Europeană a Industriei de Prelucrare a Lemnului (CEI-Bois) și Organizația Europeană a Operatorilor Economici din Domeniul Industrializării Lemnului (EOS), lansează primul Ghid al economiei circulare bio. O componentă tot mai importantă a dezvoltării economice în Uniunea Europeană.

„Ghidul își propune pe de-o parte să crească gradul de cunoaștere și înțelegere a conceptelor de bioeconomie și economie circulară, iar pe de altă parte subliniază faptul că dezvoltarea economiei bio se bazează în proporție uriașă pe lemn”, spune Ciprian Dumitru Muscă, președintele ASFOR.

O economie bio se refera la producția și consumul de bunuri, servicii și energie bazate pe biomasă. Aceasta cuprinde sectoare de fabricație biologică precum silvicultura, producția de pastă de hârtie și hârtie, agricultură, pescuit și industrie alimentară. De asemenea, include părți din industriile chimică, farmaceutică, biotehnologică și energetică, precum și fabricația de textile pe baza de celuloză.

Viziunea pentru o economie circulara bio europeană dinamică și de succes presupune un sistem în care materialele, substanțele chimice și energia sunt bazate pe resurse biologice regenerabile care permit economiilor să se îndepărteze de resursele fosile.

Pentru ca produsele din lemn pe baza biologică să-și valorifice la maximum potențialul beneficiilor climatice pe termen scurt și pe termen mediu, va fi necesara securizarea aprovizionării cu biomasă forestiera, ca materie prima esențială pentru fabricația biologică și, în mod specific, cheresteaua pentru industria construcțiilor. Satisfacerea cererii de aprovizionare cu biomasă forestieră și tranziția către o economie bio circulară și sustenabilă ar trebui abordate nu doar prin bazarea exclusivă pe materii prime noi, ci și prin eficientizarea utilizării și recuperării materialului, inclusiv prin colectarea lemnului pentru reutilizare, reciclare sau recuperarea energiei la sfârșitul ciclului de viață.