Vreau să fiu membru

Breasla Forestierilor din România

TE AȘTEAPTĂ !

VINO ÎN ASOCIAȚIA NOASTRĂ

A SOSIT MOMENTUL SĂ DEVII MEMBRU ASFOR.

La noi vei găsi:

  • Susținere și reprezentare
  • Sprijin în vederea atestării
  • Ajutor profesional și colegial
  • Intermediere în parteneriate
  • Colaborări
  • Sprijin pentru târguri și expoziții
  • Servicii de consultanță

ESTE MOMENTUL SĂ FACI

PARTE DIN

FAMILIA FORESTIERILOR

Conform Statutului, calitatea de membru ASFOR se obține în baza cererii de aderare, prin care se maniferstă voința de a deveni membri al asociației și de a respecta statutul.

CĂTRE CONSILIUL DIRECTOR ASFOR

Prin prezenta recunosc că am luat la cunoștință prevederile STATUTULUI ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR și sunt de acord să îl respect.

Subscrisa se angajează să promoveze obiectivele asociației, să participe și să susțină activitățile acesteia, să respecte normele de etică profesională și conduită morală, să pună la dispoziția acesteia informațiile de care dispune în vederea operaționalizării sistemului de comunicare și informare ASFOR, în beneficiul comun al membrilor săi.

Subscrisa se va abține de la orice acțiune care dăunează prestigiului și intereselor asociației ASFOR și a membrilor săi.

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate în scopul derulării activității asociației. Transmiterea prezentei adeziuni de către Aderent constituie consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date.