Despre Asfor

ASFOR este o organizație neguvernamentală patronală și profesională, autonomă și apolitică, a agenților economici din domeniul exploatării forestiere, prelucrării primare și a industrializării lemnului.

VIZIUNEA

Viziunea noastră este strâns legată de cea a organizațiilor care compun ASFOR: o asociație a unor companii care își desfășoară activitatea într-un mediu economic predictibil, etic și coerent. Credem în progresul bioeconomiei, în principiile economiei circulare și în etică. Și respectăm ceea ce cu toții iubim: pădurea!

MISIUNEA

  • Susținerea și apărarea intereselor legitime ale agenților economici care activează în domeniul exploatării forestiere, prelucrării primare și a industrializării lemnului.
  • Participarea constructivă la realizarea și îmbunătățirea ansamblului de reguli și legi care organizează și determină domeniul.
  • Reprezentarea membrilor săi în relația cu autoritățile publice, cu sindicatele, precum și cu alte persoane juridice și fizice, pe plan național și internațional.
  • Promovarea principiilor dezvoltării economice sănătoase, sustenabile, ale pieței libere, precum și ale învățării continue.

VALORI

  • Responsabilitate
  • Onestitate
  • Transparență
  • Dialog
  • Respect