Conferintele ASFOR

O nouă Conferință ASFOR – PROTECȚIA MUNCII

Protecția muncii este obligatorie prin lege. 

Art 6 Obligaţii generale ale angajatorilor,  Legea 319/2006:

(1) Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. …

(2) În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.

Activitatea de exploatare a lemnului este unua dintre cele mai predispuse activități la accidentele de muncă.

În acest context larg de precizări şi definiţii, exploatarea lemnului, în primul rând, dar şi prelucrarea primară, prin specificul condiţiilor efective de muncă, nivelului tehnologic aplicat dar şi al resursei umane implicate, este un mediu cu multe evenimente dramatice, nedorite şi costisitoare, atât în zona materială, cât şi în cea socială.

Numeroasele accidente de muncă înregistrate în acest domeniu sunt provocate de o multitudine de cauze, pornind chiar de la lipsa de instruire şi de calificare.

La nivelul ţării, această activitate „împarte” locul întâi în privinţa accidentele de muncă, situaţie deloc onorantă, cu mineritul şi cu construcţiile.

La exploatarea lemnului:

1. Nu se întocmesc proiecte tehnice de exploatare pentru lucrările din parchetele forestiere şi nu se fac autorizările acestora din punctul de vedere al protecţiei muncii, nici lucrările pregătitoare înainte de începerea exploatării propriu-zise.

2. Nu sunt respectate, în general, elementele geometrice corecte ale tapei, la operaţia de doborâre a arborilor din parchetele de exploatare, ceea ce constituie o sursă permanentă de accidente de muncă, în special iarna, când seva din arbori este ingheţată şi lemnul crapă foarte uşor.

3. Starea necorespunzătoare a drumurilor auto forestiere, având porţiuni cu gropi adânci și ogăşii, şanţuri înfundate şi necurăţate, apă circulând în voie pe ampriza drumului, degradând continuu starea tehnică a acestora.

4. Instructajul periodic, la locul de muncă, consemnat în fişele individuale, este de cele mai multe ori neconform cu activitatea desfăşurată, incomplet şi efectuat superficial, existând situaţii când în fişă s-a consemnat că a fost prelucrată numai Legea nr. 319/2006, fără nicio altă prevedere din legislaţia privind sănătatea şi securitatea muncii.

La instruirea tuturor membrilor echipei de exploatare, aceasta se efectuează, în majoritatea cazurilor, necorespunzător, instructajul nefiind însoţit de probe practice, iar rubrica de instructaj nu este verificată de şeful ierarhic superior. 

5. Recepţionarea şi prelucrarea materialului lemnos pe platforma drumului auto forestier şi în apropierea şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, aspect care provoacă degradarea acostamentului şi înfundarea şanțurilor de scurgere a apelor pluviale. De asemenea, se remarcă secţionarea materialului lemnos gros direct din stivă, ori a materialului subţire direct din grămadă. 

6. Din dotarea tractoarelor şi a TAF-urilor care lucrează în exploatările forestiere, lipsesc, în mod frecvent, unele dispozitive şi sisteme de protecţie, cum ar fi lanţurile de siguranţă la uși, bridele pentru prinderea cârligelor la cablurile de tracţiune, plasele de protecţie şi barele metalice la geamurile cabinei, sistemele de avertizare sonoră etc. 

7. Neasigurarea ferăstraielor mecanice în locuri sigure, sub cheie, şi parcarea tractoarelor şi a TAF-urilor în alte locuri decât cele prestabilite, încuiate şi asigurate pentru prevenirea sustragerii acestora şi utilizării lor abuzive, în perioadele în care nu se lucrează cu acestea ori la sfârşit de săptămână.

La prelucrarea primară a lemnului: 

1. Nefuncţionarea celor două sisteme de avertizare sonoră, înainte de pornire şi la apariţia avariilor tehnice ale gaterului, atât a celui de la subsolul halei, cât şi a celui din hala de debitare a cherestelei. 

2. Lipsa apărătorilor de protecţie, atât la părţile în mişcare ale gaterului şi la transportoarele din faţa şi din spatele acestuia, cât și la cele de la subsolul halei gaterelor. 

3. Stivele de buşteni din depozit nu sunt aranjate corespunzător şi nu au la bază opritori, iar stivele de cherestea se află într-un echilibru instabil şi au înalţimea peste limita maximă admisibilă la stivuire. 

4. În subsolul halei gaterelor, lipseşte îngrădirea corespunzătoare a organelor de acţionare ale gaterului, nu sunt asigurate uşile de acces cu lacăt pentru prevenirea pătrunderii în interior pe timpul funcţionării gaterului, iar benzile transportoare nu sunt dotate cu sistem de oprire instantanee din orice punct. 

5. Lipseşte sistemul de blocare a ramei gaterului în punctul mort superior; la opririle acestuia, lipsește vergeaua metalică pentru scoaterea deşeurilor dintre pânze; nu se utilizează ciocanele de bronz la baterea penelor (penele nu trebuie să prezinte „floare”), lipsesc tărgile speciale din lemn pentru transportul pânzelor. 

6. Echipamente de muncă (ferăstraie de spintecat) neomologate şi necertificate, confecţionarea artizanală a acestora, neutilizarea apărătorilor de protecţie omologate, din două bucăţi, neutilizarea sistemului antirecul, precum şi nerespectarea, în permanenţă, a geometriei cuţitului divizor-curbură, grosimea, distanţa faţă de pânza tăietoare. 

7. Neîntocmirea şi neafişarea instrucţiunilor proprii de lucru, în spaţiile de producţie, nedotarea muncitorilor cu EIP, respectiv burtieră, ochelari de protecţie etc.; neverificarea calificării şi a cunoştinţelor practice deţinute de către operatorii de maşini şi utilaje din halele de fabricaţie. 

8. Instructajul la locul de muncă, periodic, consemnat în fişele individuale, este, de cele mai multe ori, neconform cu activitatea desfăşurată, incomplet şi efectuat superficial, existând situaţii în care în fişă s-a consemnat că a fost prelucrată numai Legea nr. 319/2006, fără nicio altă prevedere legală de sănătate şi securitate a muncii.

În parchete şi la transportul tehnologic al lemnului: 

1. Neextragerea arborilor periculoşi înainte de începerea exploatării propriu-zise şi neautorizarea parchetelor din punctul de vedere al protecţiei muncii. 

2. Angajarea fasonatorilor mecanici şi a mecanizatorilor forestieri și utilizarea acestora fără calificarea necesară (atenţie: în caz de accident de muncă mortal, acest lucru constituie infracţiune), cât şi organizarea şi supravegherea necorespunzătoare a echipelor de exploatare. 

3. Desfăşurarea activităţii pe platformele primare din parchetele forestiere, în neconcordanţă cu procesul tehnologic, pentru asigurarea securităţii lucrătorilor, adică secţionarea materialului lemnos direct în stivă sau a sarcinii transportate de tractor, stivuirea şi încărcarea necorespunzătoare a materialului lemnos în mijloacele de transport, blocarea căilor de acces şi a celor de circulaţie din platformă etc. 

4. Parcarea la întâmplare a mijloacelor de transport, folosirea abuzivă şi neasigurarea în vederea pornirii necontrolate a ferăstraielor mecanice şi a utilajelor din parchetele de exploatare. 

Vă invităm să discutăm despre protecția muncii cu specialiștii ASFOR în acest domeniu. Raspunsurile sunt date în concordanță cu prevederile legislative, care de multe ori sunt seci si pot parea nerelevante, însă obligatorii. 

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la eveniment până joi, 15 iunie 2023, la tel.  0727851565 sau pe email. contact@asfor.ro

Vă așteptăm,