Buletin informativ

Având în vedere că în operarea SUMAL 2.0 apar situații în care este necesară solicitarea intervenției fie a ocoalelor silvice fie a gărzilor forestiere, în funcție de competența acordată, în vederea soluționării legale a unor situații de genul: erori privind...
În situația în care un transportator profesionist transportă masă lemnoasă către un destinatar Non-SUMAL, transportatorul profesionist la ajungerea la destinație trebuie să marcheze acest lucru prin apăsarea unuia dintre butoanele Acceptă/Refuză și apoi să închidă transportul. În caz contrar, la...
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Cabinet ministru nr. 30047/BT/10.02.2021 Către Direcția Generală a Vămilor - Domnului Director Marcel Simion MUTESCU Inspectoratul General al Poliției Române - Domnului Chestor de poliție Eduard MIRIȚESCU Gărzile Forestiere - Domnilor Inspectori - șef Asociația Forestierilor din România - ASFOR...
https://asfor.ro/wp-content/uploads/2021/02/MANUAL-DE-UTILIZARE-SUMAL-AGENT-2-v2.pdf
https://asfor.ro/wp-content/uploads/2021/02/CamScanner-02-05-2021-12.47.pdf