Semnal de alarmă din mai multe țări europene cu privire la EUDR

0
102

Cu ocazia Consiliului Agricultură și Pescuit ce va avea loc la 26 martie 2024, o coaliție de state-membre – Austria, Finlanda, Italia, Polonia, Slovenia, Suedia și Slovacia -,  au inițiat un „ Apel urgent la acțiune: provocări pentru întreprinderile europene din agricultură și silvicultură impuse de Regulamentul de defrișare în contextul actualei crize agricole”.

Reprezentanții acestor state au ridicat o serie de probleme care nu permit implementarea noului Regulament. Acestea s-au referit la sistemul informațional al UE, care nu este adecvat utilizării practice și este necesar să se lanseze o a doua fază pilot înainte ca EUDR să poată fi implementat. În aceste condiții, este imposibilă implementarea EUDR până la 30 decembrie 2024.

De asemenea, este necesară o scutire generală pentru producătorii de mărfuri relevante din țările cu risc scăzut (cel puțin țările cu risc scăzut ar trebui identificate cu prioritate, deoarece acest lucru va permite operatorilor să aibă o un sistem de due-diligence simplificat). Și, nu în ultimul rând, EUDR impune introducerea unui sistem paralel care va multiplica sarcina administrativă a firmelor.

Reprezentanții celor 7 state arată că punerea în aplicare a EUDR va afecta negativ practicile agricole și forestiere durabile și la scară mică din Uniunea Europeană, în timp ce țărilor terțe li se interzice doar importul în UE. „Prin urmare, trebuie să abordăm de urgență provocările care au fost identificate acum în timpul proceselor naționale de implementare în curs, pentru a evita obiectivele de bază ale UE contradictorii”, se arată în Apelul la acțiune.

Implementarea EUDR în forma actuală ar crea un conflict de interese în agricultură!

„Cu restricții privind modificarea utilizării terenurilor, EUDR creează un conflict de interese evident: trecerea de la agricultura convențională la agricultura ecologică ar fi împiedicată pentru crescătorii de bovine din statele membre bogate în păduri din UE, deoarece normele agriculturii ecologice impun suprafețe de pășunat mai mari. Asemenea zone care se încadrează în definiția EUDR-păduri vor declanșa restricții asociate și vor împiedica gestionarea durabilă a pășunilor (alpine) care promovează biodiversitatea și bunăstarea animalelor”, se arată în document.

Un alt aspect asupra căruia atrag atenția semnatarii apelalului este legat de instrumentul de identificare și înregistrare a vitelor, care prevede deja un sistem cuprinzător de trasabilitate de la naștere până la sacrificare. În mod efectiv, EUDR impune introducerea unui sistem paralel care să multiplice sarcina administrativă. Sistemul existent necesită notificări de până la 7 zile după un eveniment, în timp ce noile reguli ale EUDR vor solicita notificări în avans. Menținerea sistemului existent însoțită de informații suplimentare este considerată mult mai adecvată pentru a evita birocrația suplimentară.

Măsuri de revizuire a EUDR

Cele 7 state-membre îndeamnă Comisia Europeană să abordeze rapid măsurile de simplificare pentru fermieri și forestieri și să solicite o revizuire direcționată și imediată a EUDR în următoarele aspecte:

• Perioada de implementare trebuie prelungită în mod semnificativ pentru a oferi timp suficient pentru punerea în aplicare practicabilă și securitate juridică fermierilor, forestierilor și statelor membre.

• În ceea ce privește simplificarea și reducerea sarcinii administrative nejustificate, trebuie introdus un prag de minimis concret (de exemplu, 0,5 ha) pentru a evita daune permanente aduse agriculturii și silviculturii la scară mică.

• Este necesară o scutire generală pentru producătorii de mărfuri relevante din țările cu risc scăzut. În special, ar trebui să se asigure că fermierii și forestierii nu sunt obligați să depună declarații de diligență.

• În general, cantitatea mare de certificate trebuie să fie unificată și redusă drastic în UE. Având în vedere eforturile actuale de reducere a sarcinii birocratice în legislația UE, este important să se reevalueze sistemele de certificare existente și să se simplifice cât mai mult posibil.

Ciprian Dumitru MUSCĂ,

Președinte ASFOR