Inteligența artificială, o soluție pentru analiza trasabilității lemnului

0
105

Am susținut și susținem că non-intervenția nu este o soluție și că pădurea trebuie îngrijită prin lucrări de recoltare a lemnului, pentru că ne dorim să avem păduri sănătoase și valoroase. În aceeași măsură, ne dorim să avem și o breaslă puternică și sănătoasă, iar acest lucru nu se poate decât prin respectarea legii și promovarea unor măsuri care să susțină financiar și să dezvolte sectorul forestier din România.

ASFOR reunește breasla forestierilor, breasla celor care muncesc cinstit pentru a avea păduri sănătoase și produse din lemn utile societății.

Sistemul informațional pentru păduri sau varianta lui cunoscută de noi toți ca SUMAL, sistemul de urmărire a masei lemnoase, contribuie la asigurarea trasabilității și transparenței sectorului, însă acesta trebuie să fie parte a unui  sistem integrat care să reușească să depășească bariera controlului și să devină cu adevărat un sistem integrat pentru păduri.

SUMAL 2.0 a însemnat o mare evoluție pentru sectorul forestier, digitalizarea activităților cu mult înaintea altor domenii și renunțarea la hârtie. Evoluția nu se poate opri și un alt pas constă în utilizarea unor instrumente bazate pe inteligența artificială, care să poată analiza un volum mare de date, să înlăture subiectivismul uman și să orienteze controlul către zonele de risc.

Folosirea Inteligenței Artificiale crește performanța sistemului.

Analiza efectuată de AI-ul de la Google pe fotografiile încărcate în SUMAL a arătat faptul că o majoritate covârșitoare de peste 97% a avizelor din SUMAL respectă cadrul legal în vigoare. Avem însă și acel 3%, reprezentând o serie de anomalii, care urmează să fie analizate și soluționate de către instituțiile cu atribuții de control ale statului. Și acest 3% trebuie analizat pentru a se pedepsi reaua credință și nu o greșeală întâmplătoare. Analiza pozelor din SUMAL cu ajutorul instrumentelor avansate ține de normalitate atâta timp cât factorul uman nu a reușit să facă această analiză, declarându-se depășit de volumul mare de date.

ASFOR susține acest proiect pentru că este o soluție concretă care va ajuta la eficientizarea activității de verificare și sancționare a celor care nu respectă legea, prin analizarea fără subiectivism a miilor de avize emise zilnic.

Așa cum se fac lucrările de igienă în pădure și în sector, pe întreg lanțul de la pădure, cu accent pe pădure, până la produsul finit, „curățirea” trebuie să fie o acțiune comună, curajoasă și continuă.

Este clară nevoia digitalizării și automatizării sectorului pentru a reuși să rămânem competitivi pe o piață regională și globală a lemnului și a produselor din lemn. Însă în același timp sunt obligatorii masurile de susținere financiară a dezvoltării infrastructurii forestiere și a dotării forestierilor cu utilaje moderne.

Implementarea altor soluții inovatoare precum analiza imaginilor satelitare, scanarea LiDAR a pădurilor din România sau monitorizarea transporturilor de masă lemnoasă cu ajutorul camerelor cu LPR sunt soluții care trebuie implementate pentru a atinge acel deziderat de a ne limita în realizarea controlului la prima punere pe piață a lemnului.

Doar așa, noi forestierii, ca o breaslă a oamenilor care lucrează cu lemnul, putem să spunem generațiilor care vin după noi că am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a le lăsa o moștenire cel puțin la fel de valoroasă, dacă nu chiar mai bine gospodărită decât am preluat-o la rândul nostru.