Revista Meridiane Forestiere nr. 3 Septembrie 2023

0
277

SUMAR

 • Ziua Forestierului 2023 (Forester’s Day 2023)
 • Izvoarele din pădure, comoară
  prețioasă supusă unei presiuni în creștere (Forest springs, a precious treasure under rising pressure)
 • Progrese remarcabile în prelucrarea primară a
  lemnului (Remarkable advances in primary wood processing)
 • Reîntoarcere la șindrilă pentru placarea fațadelor (Returning to shingles for facade cladding)
 • Funicularul, o construcție pentru oameni curajoși (The funicular, a structure for the brave)
 • Tăierea tufișurilor (Cutting the bushes)
 • Vreascurile, material
  lemnos? (Brushwood: a source of wood material?)
 • Comerțul cu produse lemnoase în 12 luni din 2022,
  comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 (Timber trade over 12 Months in 2022, compared to the same period in 2021)