Revista Meridiane Forestiere nr. 2 Iunie 2022

0
145

SUMAR

  • Adunarea generală ASFOR 2022 (ASFOR General Assembly, 2022)
  • Definiții/explicații terminologice (Terminological definitions/explanations)
  • Punerea în valoare a masei lemnoase în alte vremuri (Putting to value/capitalizing, in other times, the wood mass)
  • Colegiul ASFOR Brașov, cu o nouă reprezentare (ASFOR Brașov College with a new representation)
  • Tăiere ilegală plus furt? (Illegal woodcutting, plus theft?)
  • Agresiunea rusă reduce oferta de lemn în Europa (Russian aggression reduces timber supply in Europe)
  • Istorie și evoluție în utilizarea tractorului românesc TAF (History and evolution in the use of the romanian TAF tractor)
  • CPPP Roznov, la a 50-a aniversare (CPPP Roznov on its 50th anniversary)
  • Comerțul cu produse lemnoase 2021/2020 (Wood products trading in 2021/2020)