Revista Meridiane Forestiere nr. 4 Decembrie 2022

0
245

SUMAR

  • Piața lemnului valoros (Valuable wood market)
  • Energia umană și consumul energetic în sectorul forestier (Human energy and energy consumption in the forestry sector)
  • VALOR, proiect „Erasmus+” de promovare a agriculturii ecologice și reziliente prin rețeaua de arii protejate (VALOR, ”Erasmus+” project to promote ecological and resilient agriculture through the network of protected areas)
  • Promoția 1977 de ingineri silvici, la a 45-a aniversare de la absolvire (Class of 1977 of forest engineers on the 45th anniversary of graduation)
  • Opinii de specialist – Furtul de lemne și descoperirea făptuitorului (Expert opinions – Wood theft and finding the perpetrator)
  • Lemnul, înnobilat cu mâinile, cu ochiul și cu gândul (Wood ennobled by hands, eye and thought)
  • Resursa locală de lemn, destinată arderii și construcțiilor (The Local wood resource intended for burning and for construction)
  • Principiul valorificării superioare a lemnului, abandonat (The principle of superior capitalization of wood, abandoned)
  • Comerțul cu produse lemnoase în primele 8 luni din 2022, comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (Wood products trading, 8 months 2022 /7 months 2021)