Politicile forestiere ale UE creează îngrijorări în tot mai multe state

0
105

Tot mai multe state-membre încearcă să tempereze sau să modifice o serie de repere legislative pe care instituțiile UE încearcă să le promoveze. Domeniul forestier este unul extrem de disputat din acest punct de vedere.

Astfel, la sfârșitul lunii martie, cu ocazia Consiliului Agricultură și Pescuit,  o coaliție de state-membre – Austria, Finlanda, Italia, Polonia, Slovenia, Suedia și Slovacia -,  a inițiat un „Apel urgent la acțiune: provocări pentru întreprinderile europene din agricultură și silvicultură impuse de Regulamentul de defrișare (EUDR) în contextul actualei crize agricole”. Vârful de lance al acestui apel a fost Austria.

Reprezentanții acestor state au ridicat o serie de probleme care împiedică implementarea noului Regulament. Acestea s-au referit la sistemul informațional al UE, care nu este adecvat utilizării practice și este necesar să se lanseze o a doua fază pilot înainte ca EUDR să poată fi implementat. În aceste condiții, este imposibilă implementarea EUDR până la 30 decembrie 2024.

Cele 7 state-membre îndeamnă Comisia Europeană să abordeze rapid măsurile de simplificare pentru fermieri și forestieri și să solicite o revizuire direcționată și imediată a EUDR în următoarele aspecte:

  • Perioada de implementare trebuie prelungită în mod semnificativ pentru a oferi timp suficient pentru punerea în aplicare practicabilă și securitate juridică fermierilor, forestierilor și statelor membre.
  • În ceea ce privește simplificarea și reducerea sarcinii administrative nejustificate, trebuie introdus un prag de minimis concret (de exemplu, 0,5 ha) pentru a evita daune permanente aduse agriculturii și silviculturii la scară mică.
  • Este necesară o scutire generală pentru producătorii de mărfuri relevante din țările cu risc scăzut. În special, ar trebui să se asigure că fermierii și forestierii nu sunt obligați să depună declarații de diligență.
  • Cantitatea mare de certificate trebuie să fie unificată și redusă drastic în UE. Având în vedere eforturile actuale de reducere a sarcinii birocratice în legislația UE, este important să se reevalueze sistemele de certificare existente și să se simplifice cât mai mult posibil.

Italia critică modul de colectare și raportare a datelor forestiere

Camera Deputaților din Italia și-a exprimat îngrijorarea în avizul său cu privire la aplicarea principiului proporționalității în propunerea Comisiei de regulament de stabilire a unui cadru de observare, raportare și colectare a datelor forestiere. Camera consideră că obiectivele generale ale propunerii sunt în general acceptabile, deoarece sunt în mod substanțial în conformitate cu sistemul deja implementat în Italia.

De asemenea, propunerea Comisiei respectă principiul subsidiarității, în măsura în care amploarea și natura transfrontalieră a piețelor dependente de păduri și riscurile și incertitudinile tot mai mari asociate schimbărilor climatice necesită crearea unui sistem de monitorizare la nivelul UE.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului UE la sfârșitul lunii februarie, Camera Deputaților din Italia spune că, atunci când vine vorba de principiul proporționalității, ar fi nevoie de o adaptare minimă a metodelor naționale de colectare și partajare a datelor din sistemele naționale de colectare. Implementarea noii legislații însemnă costuri mari pentru fiecare stat.

Prin urmare, Italia pledează pentru desfășurarea de resurse suplimentare pentru a acoperi partea care depășește monitorizarea „obișnuită” a pădurilor de către diferitele state membre și revizuirea termenului limită pentru a acorda timp suficient pentru punerea în aplicare a legislației.

De asemenea, au fost exprimate îngrijorări cu privire la competența alocată Comisiei de a adopta acte delegate și de punere în aplicare pentru a reglementa dezvoltarea specificațiilor tehnice și a standardelor de colectare a datelor pentru indicatorii suplimentari.

În acest sens, Camera Deputaților din Italia a sugerat să se evalueze în continuare conformitatea acestei competențe cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și, eventual, să se introducă principii și criterii pentru delimitarea domeniului obiectiv al competențelor delegate sau de executare în textul propunerii. Poziția Consiliului UE ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii iunie 2024.

Comunicat de presă,

08.04.2024

Ciprian Dumitru MUSCĂ,

Președinte ASFOR