O șansă pentru România: UE promovează folosirea lemnului în construcții!

0
194

Legea europeană privind clima cere UE să echilibreze emisiile gazelor cu efect de seră până în anul 2050 și, ulterior, să obțină emisii negative. În acest sens, sectorul construcțiilor reprezintă o provocare majoră.

Conform planului de acțiune pentru economia circulară din 2020, sectorul construcțiilor este responsabil pentru peste 35% din totalul deșeurilor și pentru 5-12% din totalul emisiilor din UE.

UE arată limpede că produsele din lemn pot contribui la transformarea sectorului construcțiilor din sursă de emisii într-un absorbant de carbon. Promovarea produselor de stocare a carbonului este pe deplin compatibilă cu principiul neutralității tehnologice.

Toate aceste informații apar în răspunsul scris al vicepreședintelui CE Frans Timmermans la o întrebare a membrilor grupului italian Identitate și Democrație din Parlamentul European cu privire la „Principiul neutralității materialelor de construcție ”.

Pe de altă parte, 20 ianuarie anul acesta, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) a Parlamentului European a lansat draftul raportului „O nouă strategie europeană pentru 2030 – Management durabil al pădurilor în Europa”. În document se vorbește despre „adoptarea unei abordări holistice care ia în considerare multifuncționalitatea pădurilor, inclusiv stocarea carbonului în biomasa forestieră și produsele din lemn” și „crearea unui cadru de reglementare care să recunoască amprenta de carbon mai mică a produselor forestiere în comparație cu materialele alternative”.

În acest context, reiterăm programele și măsurile propuse de ASFOR în documentul program „România verde în 10 pași” (documentul poate fi citit integral pe https://asfor.ro/romania-verde):

  • Programul „Construcții din lemn” – autoritățile publice vor realiza case pasive din lemn și vor folosi minim 10% lemn în toate construcțiile realizate din fonduri publice;
  • Programul „Casa din lemn” – persoanele fizice vor fi sprijinite financiar să realizeze construcții din lemn;
  • Programul „Construcții din lemn pentru o economie verde” – persoanele juridice vor fi sprijinite pentru a realiza sedii, spații tehnice, spații pentru comerț și producție din lemn;
  • Reducerea cotei TVA pentru lemnul utilizat în construcții la 5%.

România are toate resursele – păduri, lemn, capacități de prelucrare, specialiști și școli – pentru a intra în plutonul fruntaș al țărilor care fac pași importanți pentru reducerea emisiilor de carbon în sectorul construcțiilor. Modificarea în acest sens a normativelor din construcții, precum și susținerea unor programe cum sunt cele prezentate, sunt pași relativ ușor de parcurs. Conjunctura europeană ne este favorabilă!

Ciprian Muscă,

Președinte ASFOR

COMUNICAT DE PRESĂ

14.02.2022