Invitație Ziua Forestierului 2019

Asociația Forestierilor din România – ASFOR are onoarea de a vă invita la manifestările prilejuite de Ziua Forestierului, ediția 2019. Evenimentul se va desfășura în cadrul Târgului Forest România, vineri, 6 septembrie 2019, comuna Zizin, Brașov, după următorul program:

9:00 – Deschiderea Concursului Național al Fasonatorilor Mecanici

12:30 – Primirea și înregistrarea participanților la dezbatere

13:00 – Dezbatere cu tema Sectorul forestier în contextul schimbărilor climatice

15:00 – Premierea concurenților, Cocktail aniversar 25 de ani de activitate ASFOR

Ciprian Dumitru Muscă

Președinte al Asociației Forestierilor din România – ASFOR

„Forestierul priceput” – Poiana Stampei, iulie 2019, ediția a VI-a

Sâmbătă 27 iulie 2019 s-a desfășurat în localitatea Poaiana Stampei concursul „Forestierul priceput”, eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Poiana Stampei și a Ocolului Silvic Privat “Dorna” din localitatea Dorna Candrenilor.

La concurs au participat fasonatori mecanici, reprezentanți ai agenţilor economici care au ca profil de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului în Bazinul Dornelor, Județul Suceava.

Asociația Forestierilor din România – ASFOR a răspuns invitației de a fi prezentă la eveniment și a oferit premii concurenților, iar trei dintre cei mai buni participanți vor participa în luna septembrie la Târgul Forest România, la Concursul Național al Fasonatorilor Mecanici, organizat cu ocazia Zilei Forestierului 2019.

Aflat la eveniment, dl. Ciprian Muscă – Președinte ASFOR a felicitat organizatorii pentru că doar prin astfel de evenimente reușim să promovăm această meserie frumoasă care presupune multă muncă, efort, dăruire fără de care lemnul nu se poate transforma în case, poduri, mobilier și multe alte lucruri indispensabile omului în viața de zi cu zi.

Întâlnire de lucru cu dl. Ben Gunneberg – CEO PEFC

În data de 23.07.2019 a avut loc la sediul Asociației Forestierilor din România – ASFOR o întâlnire de lucru a domnului Ciprian Muscă – Președinte ASFOR cu domnul Ben Gunneberg – CEO și Secretar General al PEFC.

În cadrul discuției s-au prezentat principalele probleme cu care se confruntă sectorul forestier la nivel global, probleme punctuale din diverse țări, dar și din România. Au fost analizate posibilitățile de colaborare în vederea implementării soluțiilor pe care PEFC le propune pentru certificarea forestieră. Am primit asigurări că sistemul PEFC este mult mai apropiat de utilizator și integrează sistemele naționale de trasabilitate deja existente.

Citește în continuare „Întâlnire de lucru cu dl. Ben Gunneberg – CEO PEFC”

Pădurea românească. Prezent și viitor. 2020-2030

Președintele Asociației Forestierilor din România – ASFOR, dl. Ciprian Muscă a participat la evenimentul de lansare a Platformei Profesionale în Domeniul Forestier ”Pădurea românească. Prezent și Viitor. 2020 – 2030”, ce a avut loc în aula Societății ”Progresul Silvic” din București, în data de 18.07.2019.

Au participat secretarul de stat în Ministerul Apelor și Pădurilor, dl. Daniel – Constantin Coroama, Directorul General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva – dl. Gheorghe Mihailescu, Președintele Asociației Administratorilor de Păduri – dl. Adrian Crețu, Președintele Asociației Forestierilor din România – ASFOR -dl. Ciprian Muscă, Președintele Societății ”Progresul Silvic” – dl. Gheorghe Gavrilescu, Președintele Asociației Producătorilor de Mobilă – dna. Aurica Sereny, Directorul Comunității Forestierilor FORDAQ – dl. Cătălin Tobescu, reprezentanti ai sindicatelor din silvicultură, ai organizațiilor de mediu și ai mediului universitar și științific în domeniul silviculturii.

Ne punem toată credința că această Platformă Profesională în Domeniul Forestier va deveni un cadru de dezbateri, prin care să reușim să identificăm obiective comune, să reușim să creionăm o strategie forestieră pe termen lung, dar în același timp să reușim să discutăm și problemele identificate în activitatea de zi cu zi – în vederea găsirii soluțiilor corecte, funcționale și agreate de toate părțile, care să permită atât o rezolvare a acestora pe termen scurt – dar și o viziune pe termen lung pentru o gestionare sustenabilă a pădurii.

România se dovește a fi țara europeană cu cea mai restrictivă legislație în ceea ce privește gestionarea pădurilor, avem un sistem legislativ rigid, bazat aproape în totalitate pe instrumente de comandă și control. Acest sistem creează nemulțumiri în toate mediile implicate în gestionarea pădurilor: proprietari, administrație silvică de stat și privată, firme de exploatare și industrializare, organizații de protecția mediului, societatea civilă – și nu oferă proceduri de control transparente, bazate pe criterii de risc, care să permită o în prioritizare a controlului.

Citește în continuare „Pădurea românească. Prezent și viitor. 2020-2030”

Consiliul Director ASFOR din 27.06.2019

În data de 27.06.2019 s-a desfășurat la Brașov Consiliul Director ASFOR. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele teme:

1 – Alegerea Vicepreședinților ASFOR și stabilirea comisiilor din subordine conform prevederilor art. 59 din Statutul ASFOR.
2 – Informare asupra stadiului dezbaterilor Propunerii legislative privind gestionarea durabilă a pădurilor, act normativ ce prevede interzicerea exportului pentru lemnul de foc, bușteni și cherestea.
3 – Prezentarea programului de desfășurare și a organizării Zilei Forestierului 2019 eveniment desfășurat în cadrul Târgului Forest România.
4 – Informare ședință EOS – prezintă dl. Țucunel și dl. Arion.
5 – Informare Târg Ligna – prezintă dna. Baranga și dl. Iugan.
6 – Prezentare strategie de comunicare pe termen scurt.
7 – Informare asupra modului de acreditare a cursurilor de formare profesională.
8 – Prezentare a activității desfășurate de ASFOR în perioada mai iunie 2019.
9 – Aprobarea listei cu operatori economici ce au depus adeziuni pentru a deveni membrii ASFOR și a listei cu operatori economici ce își pierd această calitate de la precedenta ședință și până în prezent.
10 – Diverse probleme ale activității curente ASFOR.

În conformitate cu prevederile art.59 din Statutul ASFOR la prima ședință după alegerea Președinteului ASFOR, Consiliul Director își desemnează vipreședinții. Fiecare vicepreședinte coordonează și conduce activitatea câte unei comisii.

Astfel, Consiliul Director a aprobat propunerea dlui. Muscă Ciprian Dumitru – Președinte ASFOR privind înființarea Comisiilor de specialitate ASFOR și alegerea vicepreședinților ce le vor coordona activitatea:

1Comisia de relații cu EOS – Dl. Nicolae ȚUCUNEL
2Comisia pentru formare profesională – Dl. Ioan ILIOIU
3Comisia de comerț, relații comerciale, relații externe, finanțare – Dna. Adriana BARANGA
4Comisia de industrii – Dl. Remus PETRUSE
5Comisia de servicii, consultanță, proiecte și comunicare – Dl. Aurelian Liviu GOGA
6Comisia economică, juridică și personal – Dl. Ioan COȘA
7Comisia politici și strategii în sectorul forestier – Dl. Cristian BĂLĂNESCU
8Comisia pentru etică – Dl. Viorel MOGOȘ
9Comisia pentru exploatare forestieră – Dl. Octavian IUGAN
10Comisia pentru transporturi forestiere și tehnologii prietenoase cu mediul – Dl. Sorin LUNGU

Întâlnire de lucru cu agenții economici din Județul Argeș

Vineri, 21.06.2019, dl. Muscă Ciprian Dumitru – Președinte ASFOR a participat la invitația dnei. Baranga Adriana – Președinte Sucursala Vâlcea la o întâlnire de lucru cu agenții economici din exploatări forestiere și administrarea pădurilor din Județul Argeș.

Au fost abordate probleme ale activității de exploatare forestieră, administrare a pădurilor, derulare a contractelor și s-a discutat despre modalitățile de întărire a trasabilității masei lemnoase și eliminare pe cât posibil a erorilor. S-au formulat propuneri s-au prezentat soluții, care vor fi transmise autorităților competente în cadrul întâlnirilor de lucru și Consiliului Director ASFOR.

Citește în continuare „Întâlnire de lucru cu agenții economici din Județul Argeș”