Discursul dlui. Muscă Ciprian susținut în cadrul conferinței IT & INNOVATION IN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND EFFICENT WOOD PROCESSING

0
909

În data de 24.10.2019 s-a desfășurat conferința IT & INNOVATION IN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT AND EFFICENT WOOD PROCESSING, eveniment organizat de ADVANTAGE AUSTRIA.

Cu această ocazie, dl. Muscă Ciprian – Președinte ASFOR a susținut următorul discurs:

Domeniul forestier din România a parcurs ultimii 30 ani de economie de piață trecând prin numeroase transformări – de la marile formații de exploatare a lemnului aflate în proprietatea statului, la apariția companiilor private de exploatare și prelucrare primară a lemnului.

În toți acești ani de transformare, capitalul privat românesc a reușit un lucru important – a asigurat continuitate în recoltarea lemnului pus în piață de către ocoalele silvice și transformarea acestuia în produse care au susținut industria mobilei, a construcțiilor, a plăcilor și a celulozei. Trebuie știut și trebuie să facem cunoscut tuturor, că exportul de cherestea și produse din lemn a contribuit, contribuie și poate contribui, corect valorizat, la echilibrarea balanței de plăți a României.

Recoltarea lemnului în România se desfășoară de zeci de ani după principii sănătoase, ce au permis dezvoltarea sustenabilă a fondului forestier – atât economic, cât și ecologic – făcând posibil ca fondul forestier național să asigure și lemn de foc și lemn de calitate pentru valorificare superioară, dar și păduri naturale, cu o biodiversitate pe care alte țări nu o mai au. Datorăm această stare de fapt sistemului de gestionare a pădurilor prin amenajamente silvice, sistem care timp de 80 de ani a suferit foarte puține modificări. Nu trebuie să uităm niciodată fundamentul acestui sistem – asigurarea continuității recoltelor și a permanenței pădurilor.

Lemnul este cea mai importantă resursă regenerabilă. La nivel de decizie politică și economică, România trebuie să continue să folosească această resursă pentru dezvoltarea comunităților locale și încurajarea afacerilor ce creează numeroase locuri de muncă în zonele rurale, unde multe alte alternative de ocupare a forței de muncă nu mai sunt. Nu neglijați contribuția pe care operatorii economici din domeniul forestier o aduc la vitalitatea comunităților prin plata taxelor și impozitelor locale. Este o contribuție importantă dacă ținând cont că 28% din suprafața țării și 30% din suprafața ruralului este ocupată de pădure, iar domeniul forestier creează peste 100.000 de locuri de muncă, marea lor majoritate în mediul rural.

Ne bucură că cea mai importantă resursă națională regenerabilă, lemnul, este recoltată de companii cu capital 100% românesc, iar acest fapt contribuie în mod decisiv la dezvoltarea zonelor rurale.

Din păcate guvernarea societății nu se aseamănă cu gestionarea pădurilor – nu se bucură de aceeași stabilitate! Domeniul forestier a trebuit să se adapteze la schimbări legislative bruște – de la valorificarea lemnului pe picior, la valorificare la drum auto și apoi într-un sistem mix – toate acestea au generat bulversări și greutăți în întocmirea unui plan de afaceri și perioade de decapitalizare.

Deciziile pripite ale politicului – cum au fost propunerile legislative de interzicere a exportului de cherestea sau celebrele moratorii privind interzicerea exploatării pădurilor – au produs reacții puternice din partea mediului bancar și financiar, introducând domeniul forestier într-o zonă de risc ridicat, ceea ce a generat o lipsă de finanțare acută.

Ultimii 30 de ani nu au fost deloc blânzi cu noi ! Nu am beneficiat de sprijin sau finanțare publică în ceea ce privește dotarea sau infrastructura, nu am beneficiat de contracte oneroase și nu am beneficiat de nici o facilitate fiscală.  Cu toate acestea numărul operatorilor economici care practică această activitate rămâne constant în jurul cifrei de 4000 arătând puterea de muncă a acestui sector, în ciuda lipsei de implicare pozitivă a statului în acest domeniu.

Firmele de exploatare au crescut și s-au dezvoltat numai prin forțe proprii. Au recoltat și au valorificat masa lemnoasă oferită de administratori, finanțând direct paza și îngrijirea pădurii.

Azi trecem prin una dintre cele mai grele crize – ce a produs o cădere a valorii lemnului de 28% și o scădere a producției în industrie de 22%. Mai grav, lemnul este taxat suplimentar cu 2% – o taxă de mediu pentru deșeurile din lemn, deși resturile din lemn sunt folosite integral ca subproduse, fie ca lemn  energetic sau ca materie primă pentru plăci.

Credem că cea mai gravă criză este cea a forței de muncă. Tinerii nu mai sunt dispuși să lucreze în condițiile grele din pădure și nici să suporte eticheta de hoț pusă de organizațiile de mediu și inoculată prin campanii agresive populației.

Trebuie să fim conștienți că este momentul ca în cel mai scurt timp să adoptăm tehnologii moderne de recoltare, colectare a lemnului și prelucrare a lemnului, care să permită randamente mai mari și costuri mai mici.

Informatizarea domeniul forestier este deficitară. Trebuie să inițiem și să susținem implementarea de aplicații informatice care să permită măsurarea mult mai simplă a lemnului, care să înlocuiască clupa și ruleta. Informatizarea trebuie folosită și la expedierea lemnului, astfel încât întocmirea celebrului aviz, scris de mână în trei exemplare, să devină simplă, facilă și să permită gestionarea mult mai ușoară a stocurilor de lemn.

Este momentul să încurajăm utilizarea aplicațiilor informatice la prima punere pe piață a lemnului, pentru a crea astfel sisteme Due Dilligence transparente, care să poată garanta proveniența legală a lemnului. Prin utilizarea acestora vom acorda încredere tuturor celor care folosesc produse din lemnul recoltat și industrializat în România, arătând că acesta provine din păduri gestionate sustenabil. 

Digitizarea fondului forestier va ușura activitatea în parchetele de exploatare și va înlătura posibile erori în ceea ce privește recoltarea lemnului, precum și eventualele încălcări ale limitărilor stabilite pentru pădurile protejate. În același timp, digitizarea și informatizarea activității de valorificare a lemnului trebuie să scurteze drumul operatorului economic către resursa de masă lemnoasă și să-i permită un calcul de eficiență economică pe tot lanțul de aprovizionare.

Sunt încă multe de făcut în acest domeniu, dar vă asigur că noi susține orice inițiativă care să ducă la o gestionare sustenabilă a pădurilor și o valorificare superioară a lemnului!

Scrie un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.