Activitatea ASFOR pentru a înlătura interzicerea exportului de cherestea

0
96

Propunerea legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor a fost înregistrată la Senatul României sub nr. B227/2019, intrând în procedură de dezbatere.

Astfel, în data de 04.06.2019, această propunere a fost trimisă spre avizare către Consiliul Economic și Social (aviz consultativ), către Consiliul Legislativ (având termen de răspuns 04.07.2019) și către Guvernul României.

În acest context, Asociația Forestierilor din România – ASFOR a formulat o serie de adrese către instituțiile ce vor analiza propunerea legislativă și către grupurile parlamentare de la Senat – pentru a le determina modificarea propunerii legislative în sensul eliminării interdicției exportului de cherestea.

Astfel, adresa a fost depusă ieri, 11.06.2019, la:

 • Prim Ministrul României – Dnei. Viorica Vasilica Dăncilă
 • Ministrul Apelor și Pădurilor – Dlui. Ioan Deneș
 • Secretar de Stat Ministerul Apelor și Pădurilor – Dlui. Daniel Constantin Coroamă
 • Consiliul Concurenței – Dlui. Bogdan Chirițoiu
 • Consiliul Legislativ – Dlui. Dragoș Iliescu
 • Consiliul Economic și Social – Dlui. Iacob Banciu
 • Senatul României – Președinte – Dlui. Călin Popescu Tăriceanu
 • Grup parlamentar PSD Senat – Dlui. Șerban Nicolae
 • Grup parlamentar PNL Senat – Dlui. Florin Vasile Cîțu
 • Grup parlamentar USR Senat – Dlui. Adrian Wiener
 • Grup parlamentar ALDE Senat – Dlui. Daniel Zamfir
 • Grup parlamentar UDMR Senat – Dlui. Attila Zoltan Cseke

Textul adresei și dovada depunerii pot fi consultate mai jos.

CĂTRE GUVERNUL ROMÂNIEI

DOAMNEI VASILICA VIORICA DĂNCILĂ – PRIM MINISTRUL ROMÂNIEI,

STIMATĂ DOAMNĂ PRIM MINISTRU,

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR, organizație patronală și profesională a operatorilor economici din exploatări forestiere și industrializarea lemnului, vă transmitem următorul punct de vedere cu privire la:

Propunerea legislativă privind gestionarea durabilă a pădurilor, înregistrată la Senatul României sub nr. B227/2019, intrată în procedura de dezbatere.

Analizând textul proiectul de Lege și expunerea de motive facem următoarele precizări cu privire la  Art.4:

 • Se interzice pe o perioadă de 10 ani exportul de buștean cu sau fără coajă sau lemn rotund (lemn rotund – lemn doborât, tăiat la vârf, secționat sau nu), cherestea și lemn de foc începând cu anul 2020.
 • Încălcarea interdicției prevăzută la alin. (1) determină confiscarea contravalorii materialului lemnos care a făcut obiectul exportului.

Punct de vedere:

A. Aspecte cu privire la încălcarea prevederilor din Constituția României

Art.45 privitor la Libertatea economică – Accesul liber al persoanei la o activitate economică, liberă inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate.

B. Aspecte cu privire la încălcarea prevederilor din Legea concurenței

Pentru a asigura o protecție suplimentară a activităților economice în fața unor măsuri arbitrare de limitare a libertății economice și a dreptului la muncă, legiuitorul a reglementat o interdicție expresă a unor asemenea practici în prevederile art.8 din Legea nr. 21/1996 – Legea concurenței:

Art. 8. – (1) Sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților și instituțiilor administrației publice centrale ori locale și ale entităților către care acestea își deleagă atribuțiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurența, precum:

a) limitarea libertății comerțului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;

b) stabilirea de condiții discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.

C. Aspecte cu privire la nerespectarea aspectelor de tehnică legislativă

Analizând Propunerea legislativă pentru gestionarea durabilă a pădurilor, în ceea ce privește prevederile art.4, prin prisma prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, considerăm că proiectul de act normativ nu instituie reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate, predictibilitate și eficiență legislativă,

 • Art.6 alin.3 – Proiectele de acte normative se supun spre adoptare însoțite de o expunere de motive, o notă de fundamentare sau un referat de aprobare, precum și de un studiu de impact, după caz. Menționăm că propunerea legislativă aflată în discuție nu este însoțită de un studiu de impact. Interzicerea exportului nu este motivată.
 • Art.6 alin.4 – Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic și de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislației în vigoare sunt elaborate pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau de Guvern. Menționăm că propunerea legislativă aflată în discuție nu este fundamentată în baza nici unui document de politici publice.

D. Aspecte cu privire la principiile de gospodărire durabilă a pădurilor

Înțelegem că scopul inițiativei legislative este gospodărirea durabilă a pădurilor, pentru aceasta administratorii de fond forestier au nevoie în primul rând de resursele financiare necesare pentru a finanța toate operațiunile administrative ce conduc la o gospodărire durabilă a pădurilor, apoi de dotări și personal calificat.

Interzicerea exportului de cherestea înseamnă închiderea capacităților de producție, începând cu cele mici și mijlocii, afectează implicit industria prelucrătoare, proprietarii și administratorii de păduri.

În România capacitatea de consum intern a sortimentelor de masă lemnoasă supuse interdicției la export este mult mai mică decât capacitatea de producție a pădurilor stabilită conform amenajamentelor silvice.

Volumul anual recoltat este de 19,5 milioane mc, din care cca. 9,5 milioane mc sunt utilizați ca lemn de lucru de industria de prelucrare a lemnului pentru obținerea de cherestea, furnir, panouri din lemn masiv și diferite plăci (PAL, MDF, OSB, Panel) – diferența reprezentând lemnul de foc și lemn pentru alte utilizări în mediul rural.

În ceea ce privește situația exporturilor și a importurilor din domeniul forestier, România a devenit  în ultimii  ani  un mare  importator  de masă lemnoasă – importăm pe segmentul rășinoase până la 3  milioane  mc  lemn rotund și 0,5 milioane mc  cherestea, iar pe segmentul foioase 0,12 milioane mc buștean și peste 0,1 milioane mc cherestea.

Restricţionarea exportului de buştean poate fi o măsura pozitivă, dar fără impact deosebit, exporturile de buștean  din Romania  sunt  reduse –  sub  30.000 mc  bușteni  rășinoase și sub 100.000  mc bușteni  foioase.

Restricţionarea exportului de cherestea este un nonsens economic, în condiţiile în care România produce 5,5 milioane mc de cherestea, din care exportă anual aproximativ 4 milioane mc, iar consumul intern reprezintă cca. 1,5 milioane mc.

Singurul rezultat cert al interzicerii exportului este falimentarea industriei de prelucrare a lemnului din România (2 miliarde euro cifră de afareri), pierderea a peste 100.000 locuri de muncă, prăbuşirea pieţei lemnului din România, reducerea veniturilor administraţiei silvice – până la nivelul imposibilității asigurării administrării pădurilor (costul de administrare al pădurilor este de cca. 1 miliard de euro/an), cu efecte contrare celor de bună gospodărire a pădurilor.

Interzicerea exportului de cherestea este o temă falsă. Prin gestionarea durabilă a pădurilor trebuie să dăm valoare lemnului, iar acest lucru poate fi făcut doar printr-un mod responsabil și sustenabil de exploatare, prelucrare și valorificare.

Mai mult, chiar Strategia Forestieră Europeană arată că – Gestionarea durabilă a pădurilor înseamnă folosirea pădurilor și a terenurilor împădurite într-un mod și într-un ritm care să permită menținerea diversității biologice, a productivității, a capacității de regenerare, a vitalității și a capacității acestora de a îndeplini, acum și în viitor, funcții ecologice, economice și sociale utile la nivel local, național și mondial fără a aduce prejudicii altor ecosisteme.

Totodată, unul dintre principiile fundamentele a Strategiei Forestiere Europene este Încurajarea competitivității și a sustenabilității industriilor forestiere ale UE, a bioenergiei și a bioeconomiei în ansamblul ei. În acest sens, sunt prevăzute următoarele măsuri ce trebuie aplicate de statele membre:

 • utilizarea pe scară mai largă a lemnului ca materie primă durabilă, regenerabilă și ecologică, fără a dăuna pădurilor și serviciilor lor ecosistemice;
 • analizarea ofertei potențiale de lemn și a posibilității de a facilita creșterea utilizării durabile a lemnului;
 • stimularea dezvoltării pieței și internaționalizarea produselor industriei forestiere din UE;
 • facilitarea accesului la piețele țărilor terțe pentru produsele industriei forestiere și materiile prime din UE prin intermediul unor acorduri comerciale bilaterale și prin îmbunătățirea informațiilor privind condițiile de import și privind exporturile materiilor prime;

Asociația Forestierilor din România – ASFOR își exprimă pe această cale întreaga disponibilitatea de a participa la dezbaterile publice organizate pe marginea propunerii legislative, sperând că argumentele specialiștilor din sectorul forestier vor fi ascultate.

În susținerea afirmațiilor din această adresă atașăm informații statistice privind producția națională și exportul de bușteni și cherestea.

Față de cele prezentate, Asociația Forestierilor din România – ASFOR consideră că eliminarea din propunerea legislativă supusă dezbaterii a interdicției de export a cherestelelor (art. 4) este absolut necesară pentru a împiedica falimentul întregului sector forestier din România.

Cu deosebită considerație,

MUSCĂ CIPRIAN DUMITRU

PREȘEDINTE AL ASOCIAȚIEI FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA ASFOR

Scrie un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.