Domnului Tanczos BARNA,

Ministrul Mediului Apelor și Pădurilor

30 de ani de uitare a pădurii și a sectorului de exploatare, prelucrare și industrializare a lemnului.

Sectorul forestier din România a fost trecut de toate guvernele și de toți miniștrii la capitolul ”și altele” fiind văduvit complet de finanțare, atât de la bugetul de stat ori cel european, și lăsat să se descurce prin mijloace specifice care de cele mai multe ori s-au dovedit a fi în afara legii.

Astfel, am ajuns astăzi, ca lemnul românesc să fie cel mai scump din regiune deoarece rețeaua de drumuri forestiere din România de 6,4 m/ha este cu mult sub nivelul altor ţări europene, care au, în linii mari, topografie similară (Austria 36 m/ ha, Elveţia 40 m/ha şi Franţa 26 m/ha). Acest lucru se transpune într-un cost mult mai mare al recoltării lemnului și probleme în ceea ce privește modul în care este recoltat lemnul.

Parcul de utilaje folosit pentru exploatări forestiere este învechit, aici avem nevoie de programe active precum: Programul primul funicular și Programul rabla pentru utilaje forestiere. Aceste programe trebuie să se adreseze operatorilor economici din mediul privat și nu administratorului statului care pe lângă ineficiența totală arătată în exploatare prin modul de valorificare al lemnului produce dezechilibre și o concurență neloială în piață.

Operatorii economici care se ocupă de recoltare a masei lemnoase în principal IMM-uri, cu capital integral autohton, suferă de o lipsă cronică de investiţii în utilaje şi tehnologii noi, datorită unei combinaţii de acces limitat la finanţare, lipsa de continuitate în activitate şi marje de profit reduse.

Toate aceste neajunsuri sunt completate de o lipsă acută a forței de muncă calificate, al cărei cost se apropie de cel al forței de muncă din țările occidentale.

Singura soluție pentru a revitaliza sectorul de exploatare, prelucrare primară a lemnului și industrializare și care implicit conduce la asigurarea de finanțare administratorilor și proprietarilor de păduri este de a lansa un program amplu de finanțare a infrastructurii forestiere, a parcului auto, a calificării forței de muncă, a prelucrării și industrializării lemnului, inclusiv încurajarea utilizării lemnului în construcții.

Orice alte investiții altele decât cele pentru creșterea suprafeței forestiere, a capacității de administrare și recoltare a lemnului sunt inutile și menite a scoate sectorul forestier de pe harta mondială a lemnului.

Supunem atenției dumneavoastră o serie de propuneri menite a dezvolta sectorul forestier:

Program de trasabilitate și măsurare a lemnului

 • sprijin pentru implementarea unui program de supraveghere video a fondului forestier similar unor sisteme funcționale cum ar fi de exemplu cel din Polonia.
 • introducerea unui program de expediție a lemnului din pădure care să ordoneze modul în care este expediat lemnul din fond forestier.
 • sprijin pentru achiziția și dezvoltarea de instrumente electronice de măsurare a lemnului de tipul CIND sau Timbeter sau chiar dezvoltarea de sisteme proprii de măsurare electronică a lemnului și amprentare a acestuia.

Program de sprijin în a mobiliza forța de muncă și a forma profesional muncitori forestieri

Economia  forestieră  este un angajator  atractiv,  oferind  locuri  de muncă stabile, care pot fi corelate cu activități  de cercetare,  inovare și  dezvoltare,  atât  în mediul  rural  cât  și  în mediul  urban. Economia forestieră permite o dezvoltare sustenabilă a comunităților locale.

Scutirea angajaților din exploatări forestiere și prelucrare primară a lemnului(imm-uri) de  plata impozitului și a asigurărilor de sănătate(la un salariu de cca. 3000 lei ajutorul este de cca. 470 lei);

Sprijin financiar pentru înființarea de școli de calificare profesională pentru calificarea muncitorilor din exploatare și prelucrare primară a lemnului;

Program de armonizare a legislației fiscale cu agricultura

Având în vedere: DIRECTIVA 2003/96/CE A CONSILIULUI, din 27 octombrie 2003, privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității.

Articolul 8 (1) De la 1 ianuarie 2004, fără a aduce atingere articolului 7, ratele minime de impozitare aplicabile produselor utilizate drept carburant în scopurile menționate în alineatul (2) se fixează conform tabelului B din anexa I. (2) Prezentul articol se aplică următoarelor utilizări industriale și comerciale:

 • lucrări agricole, horticole sau piscicole și în silvicultură;

Propunem:

 1. eliminarea accizelor pentru carburanții folosiți de:
  1. motoferăstrău în procesul de doborâre/sortare;
  1. utilaje în procesul de colectare/manipulare;
  1. eliminarea accizelor pentru uleiuri și alte produse petroliere folosite în procesul de doborâre și colectare a lemnului.
 2. eliminarea impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale(introdus în anul 2013 ca măsură temporară – aflat și astăzi în vigoare).

Program de eliminare a inadvertențelor legislative

 • situația traversării cursurilor de apă și a podurilor pasagere (silvic, mediu, ape), situația bonurilor de cântar (silvic, transporturi), situația suprataxei pe resursă (lemnul nu este o resursă din categoria gazului, petrolului, agregatelor din ape).

Program de INVESTIȚII

Sprijin pentru achiziția de utilaje de exploatare prietenoase cu mediul – Programul primul funicular.

Programe de reînnoire a parcului auto de utilaje forestiere – Programul Rabla pentru utilaje forestiere.

Programe cu impact ridicat în economie și funcționalități multiple.

1.Drumuri forestiere (un necesar de cca.  10 mii km noi de drum) și depozite.  (drumuri  forestiere  și  depozite).  Țintă: Stimulează mobilizarea lemnului rotund din păduri și prin aceasta contribuie la ocuparea forței de muncă și la activitatea economică; Oferă finanțare pentru construcția de drumuri forestiere, poduri, corectare torenți, apărări de maluri; Îmbunătățirea valorii economice și a competitivității resursei forestiere; Oferă acces pentru vehicule de urgență;Oferă acces pentru echipamente și vehicule de transport lemn scăzând costurile de transport al lemnului; Oferă acces la construcția și reconstrucția instalațiilor și achiziționarea de echipamente noi și folosite pentru depozitarea, uscarea, debitarea, prelucrarea superioară a produselor din lemn.500 milioane euro
2.Modernizare tehnologie, utilaje, unelte și echipamente în lucrările de recoltare, colectare și producție biomasă alocarea de fonduri proiectelor care vor permite modernizarea tehnologiilor, utilaje, unelte și echipamente pentru lucrări de recoltare a lemnului și silvicultură.500 milioane de euro
3.Dezvoltare capacități prelucrare lemn, crearea de noi  produse,  disponibile  ca produse  finite  sau  integrate  în alte  lanțuri  industriale,  conduc  la  noi lanturi de  valorificare (ex.: CLT, grinzi lamelare, elemete pentru case sau mobilier).500 milioane de euro
4.Dotarea operatorilor economici cu echipamente de protecție5 milioane de euro
5.Dotarea operatorilor economici cu echipamente moderne de măsurare a lemnului și evaluare a stocurilor din depozite5  milioane de euro

PROGRAME CONEXE PENTRU SUSȚINEREA FOLOSIRII LEMNULUI ÎN ROMÂNIA

 • Programul Construcții din lemn (autoritățile publice vor realiza case pasive din lemn și vor folosi minim 20% lemn în toate construcțiile realizate din fonduri publice);
 • Programul Casa din lemn – persoanele fizice vor fi sprijinite financiar să realizeze construcții din lemn;
 • Programul Construcții din lemn pentru o economie verde – persoanele juridice vor fi sprijinite pentru a realiza sedii, spații tehnice, spații pentru comerț și producție din lemn;
 • Reducerea cotei TVA pentru lemnul utilizat în construcții la 5%, pentru a stimula utilizarea lemnului în construcții;
 • Program de achiziție a instalațiilor de încălzire cu randament de ardere ridicat;
 • Eliminarea TVA – pentru lemnul de foc;
 • Sprijinirea producătorilor de mobilier din lemn masiv.

De asemenea, vă stăm la dispoziție prin documentul de viziune al ASFOR “România Verde în 10 pași” care poate fi studiat pe site-ul ASFOR – www.asfor.ro

ASOCIAȚIA FORESTIERILOR DIN ROMÂNIA – ASFOR rămâne în continuare un partener de dialog instituțional, oferind informații și soluții cu aplicabilitate domeniului economiei forestiere.

Cu înaltă considerație,

Președinte,

Ciprian Dumitru MUSCĂ

Amintim propunerea ASFOR formulată către Guvernul României privind intrarea în vigoare a SUMAL 2.0.

Scrie un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.