Modificarea Codului Silvic a fost adoptată cu 250 de voturi

0
2243

În data de 19.08.2020, Camera Deputaților a adoptat modificarea Codului Silvic cu 250 de voturi.

Cele mai importante modificări pentru firmele din domeniul exploatărilor forestiere și industrializării lemnului sunt:

Art.59 pct.5 indice 1Lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, tăierile de igienă executate în fondul forestier proprietate publică a statului, se realizează de către administratorii prevăzuţi de lege, în următoarea ordine:
Autor amendament: Comisia pentru agricultura
A fost eliminată formularea – precum şi tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţele compacte de maximum 3 ha.

Art.59 pct.5 indice 2Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din tăierile de igienă din fondul forestier proprietate publică a statului, se valorifică în următoarea ordine de priorităţi:
Autor amendament: Comisia pentru agricultura
A fost eliminată formularea – precum şi din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţe compacte de maximum 3 ha.

Art.59 pct.5 indice 3Volumul disponibil rezultat ca lemn de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm şi ca lemn de foc din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor, din tăierile de igienă executate în fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, se valorifică în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică în vigoare, în următoarea ordine de priorităţi:
Autor amendament: Comisia pentru agricultura
A fost eliminată formularea – precum şi din tăierile de produse accidentale dispersate sau realizate pe suprafeţe compacte de maximum 3 ha.

Art.60 pct.5 lit.a indice 1expedierea materialelor lemnoase obținute din fondul forestier național și din vegetația din afara fondului forestier național se face numai după măsurarea materialelor lemnoase.
Autor amendament: Comisia pentru agricultura

Art.60(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se valorifică preponderent ca lemn fasonat.
(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cel puţin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului şi din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat.
(8) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului prevăzuţi la art. 11 alin.(1) sau proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale sunt obligaţi să ia măsuri pentru încadrarea în prevederile alin. (6) şi (7).

Art.60 pct.9Licitațiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră derogă de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Autor amendament: Comisia pentru agricultura

Art.60 pct.2 indice 1 și pct.2 indice 2Transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, în volum de peste 10 m3, neînsoţite de documentele specifice de transport prevăzute la alin.(1), constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă sau cu închisoare de la 6 luni la un an şi cu confiscarea materialelor lemnoase care fac obiectul transportului.
Autor amendament: Comisia pentru agricultura

Sunt supuse confiscării mijloacele de transport materiale lemnoase și orice alte bunuri care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea infracțiunii prevăzută la alin.(2 indice 1).
Autor amendament: Comisia pentru agricultura

Art.72 pct.1 indice 1 și pct.1 indice 2Se interzic transportul şi comercializarea materialelor lemnoase care nu corespund documentelor care atestă provenienţa materialelor lemnoase.
Se interzic primirea, depozitarea şi prelucrarea, materialelor lemnoase care nu corespund documentelor care atestă provenienţa materialelor lemnoase astfel cum este definită în anexa nr. 1 pct. 38 cu luarea în considerare a toleranţelor de măsurare specificate prin normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase prevăzute la art. 73.
Autor: Deputat USR Daniel Popescu Deputat USR Stelian Ion

Art.107 pct.4 – Prejudiciile inevitabile constatate de către personalul silvic abilitat, ca urmare a activităților autorizate de exploatare a lemnului, nu constituie infracțiuni, cu condiția ca operatorul economic care exploatează să depună la ocolul silvic o solicitare scrisă în care să specifice volumul prejudiciat.
Autor: Deputat USR Daniel Popescu
Deputat PNL Ion Tabugan

Art.IIIÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, licitațiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră se realizează potrivit metodologiei privind licitațiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră, aprobată prin hotărâre a Guvernului prevăzută la alin. (4) al art.60 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată și modificările și completările ulterioare precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.
Autor amendament: Comisia pentru agricultura

Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic cu nr. PLx 356/2020 din 10 iunie 2020 poate fi parcurs mai jos.

Scrie un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.