Ca antreprenori avem datoria de a avea grijă de angajați și afacerea din care reușim să plătim taxe și impozite și astfel să întoarcem spre societate o parte din ceea ce producem și obținem la rândul nostru. În aceste momente, stabilitatea și siguranța angajaților noștri este vitală. Toate măsurile luate trebuie să vizeze protejarea angajaților și a familiilor acestora. Solidaritatea trebuie să fie cuvântul de ordine în breasla noastră.

Din păcate, informațiile din piață nu sunt îmbucurătoare, pentru că ele arată o tendință de contractare a consumului, plata facturilor făcându-se cu întârziere. Astfel, firmele de exploatare și prelucrare primară a lemnului rămân cu contracte, garanții și cauțiuni achitate, masă lemnoasă achitată, stocuri achitate, dar în imposibilitatea de a livra/prelucra materialul lemnos achitat.

Trebuie să acționăm prudent pentru că evoluțiile de pe piața internă dar și de pe piețele internaționale sunt imprevizibile și foarte greu de anticipat.

Veți urmări continuu starea de sănătate a angajaților dumneavoastră și trebuie să interziceți accesul în fabrică sau în cadrul formațiilor de exploatare a angajaților cu simptome de boală. De asemenea, evitați și anunțați autoritățile când se prezintă la angajare persoane noi, despre care aveți informații că au lucrat în străinătate, în special în zonele roșii.

La expedierea mărfurilor, asigurați-vă că destinatarul este activ și poate să recepționeze transportul. 

Urmăriți continuu lichiditatea companiei dumneavoastră, pentru a evita situații de incapacitate de plată. Dacă este cazul, apelați la măsurile de susținere financiară anunțate de statul român. 

În aceste condiții, cu toții trebuie să acționăm cu prudență, dar în același timp să fim solidari.

Mai mult ca niciodată, este necesarca relația dintre administratorul / vânzătorul masei lemnoase și cumpărător să fie mai deschisă la negocieri pentru a se putea executa contractul. În acest sens, Asociația Forestierilor din România – ASFOR a transmis o adresă dlui Codruț Bîlea – Director General RNP Romsilva, prin care a solicitat a fi analizate o serie de măsuri prin care ambele părți să poată depăși această situație dificilă:

1. Sumele achitate ca și garanție de contractare să fie folosite integral pentru plata facturilor curente de masă lemnoasă.

2. Sumele achitate ca și cauțiune pentru partizile eșalonate la exploatare pentru toamna acestui an să fie folosite pentru achitarea facturilor curente de masă lemnoasă, acestea urmând a fi reconstituite pentru fiecare partidă, odată cu începerea exploatării masei lemnoase.

3. Lucrările efectuate de operatorii economici pentru amenajarea căilor de scos apropriat să fie decontate din valoarea masei lemnoase adjudecate – pe bază de deviz.

4. Pierderile tehnologice de exploatare să fie scăzute din volumul lemnului achiziționat – având în vedere că acest volum de lemn este inutilizabil, rămâne în pădure și nu se transportă. Vă rugăm să acordați același procent acceptat ca pierdere tehnologică de exploatare pentru partizile exploatate de către formațiile RNP-Romsilva.5. Analiza fiecărui contract în parte și urmare a celor agreate cu operatorul economic, acolo unde sunt identificate probleme reale, contractul să fie suspendat sau reziliat – dat fiind starea de urgență instituită, conform prevederilor menționate în contractele încheiate și conform prevederilor Codului civil (Art. 1.351 alin. (4) – Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră).

În data de 21.03.2020 a fost emisă ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2. Care este impactul asupra activităților din economia forestieră ?

Articolul 4 din Ordonanță prevede următoarele: În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor  și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice. Deplasarea angajaților către și dinspre locul de muncă în intervalul orar 22:00 – 06:00 este posibil folosind următoarele formulare: Adeverință loc de muncă și Declarație pe proprie răspundere.

În data de 21.03.2020 a fost publicată ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 29 privind unele măsuri economice și fiscal – bugetare. Care sunt implicațiile asupra activităților din economia forestieră ?

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă

IMPORTANT

1.Aproape toate propririle pentru datorii la stat se suspendă în următoarea perioadă, cu excepția datoriilor ce vizează recuperarea unor sume în materie penală.

2.Nu vor curge dobânzi și penalități pentru datoriile scadente pe toată perioada stării de urgență, dar nici pentru următoarele 30 de zile după ce încetează starea de urgență pentru toate niciuna dintre datoriile fiscale care devin scadente începând de astăzi pentru că ele nu vor fi considerate restante.

3.Primul termen de plată a impozitelor pe proprietate (31 martie 2020) până la finele lui iunie. Vorbim, mai exact, de impozitul pentru cei care dețineau în proprietate o mașină, o casă sau un teren la finele anului trecut.

Art. Xdin OUG nr. 29/2020 prevede– (1) Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite  de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de stare de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiară de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

(2) Prin derogare de la alte dispoziții legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevăzute la alin. (1), poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

(3) Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID – 19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de stare de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

(4) Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata stării de urgență.

Ce societăți comerciale sunt considerate întreprinderi mici și mijlocii ?

Conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii art.3 pct. 1:

(1) Întreprinderile mici și mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situații financiare aprobate. Prin active totale se înțelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;

Cum se obține certificatul de stare de urgență ?

La momentul scrierii acestui document (21.03.2020 ora 13:00) nu este publicat un act normativ care să reglementeze procedura emiterii certificatului de stare de urgență.

Neoficial, se discută că termenul de obținere a certificatului va fi de maximum cinci zile lucrătoare pentru firmele care demonstrează o scădere a cifrei de afaceri cu peste 40% sau de maximum 20 de zile lucrătoare pentru firmele care pot dovedi că au dificultăți (dacă scăderea cifrei de afaceri este sub 40%).

Solicitarea certificatelor de urgență se va face online, în baza unor documente justificative, probabil de pe site-ul https://prevenire.gov.ro .

PCT.(1) din OUG

amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Condiții: societatea comercială să fie IMM și să aibă certificat de urgență.

PCT.(2) din OUG

În contractele aflate în derulare […] poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Acțiune de urmat: se creează posibilitatea de renegociere a contractelor aflate în derulare, putând fi folosite orice mijloc de negociere.

PCT.(3) din OUG

Se prezumă a constitui caz de forță majoră […] împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă […] care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID – 19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de stare de urgență.

Prin aceasta se înțelege că, strict în temeiul acestui act normativ, se va considera stare de forță majoră atestată prin certificatul de stare de urgență doar în cazul operatorilor economici afectați direct de măsuri ale statului. (Ex. oprirea activității școlilor, domeniul HORECA)

Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență.

O eventuală decizie prin care marea majoritate a persoanelor vor fi ținute în carantină acasă nu va putea fi considerat stare de forță majoră datorită acestor prevederi.

Atenție ! Nu este exclusă emiterea unui certificat de stare de forță majoră, dar nu prin intermediul certificatului de stare de urgență, ci prin intermediul Camerei de Comerț a României. Dezavantajul este taxa de 500 EUR.

PCT.(4) din OUG

Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii nu se datorează pentru durata stării de urgență.

Ce entități sunt autorități publice ?

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art.2 lit.a:

a) prin autoritate sau instituție publică se înțelege orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorități publice centrale sau locale și la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ori majoritar, precum și orice operator sau operator regional, astfel cum aceștia sunt definiți în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ art. 2 alin. (1) lit. b:b) autoritate publică – orice organ de stat sau al unităților administrativ-teritoriale care acționează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autorităților publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică;

Analizând prevederile normative mai sus prezentate considerăm că:

  • În temeiul pct. (2) trebuie inițiată procedura de negociere a contractelor aflate în derulare, putând fi folosite orice mijloc de negociere;
  • RNP Romsilva și Ocoalele private ale UAT-urilor pot fi considerate autorități publice;
  • Deoarece ocoalele silvice sunt considerate autorizate și investite cu piterea unei autorități publice nu se vor datora penalități pentru întârzieri în executarea contractelor;
  • Nu este încă reglementată procedura de emitere a certificatului de urgență. Există o probabilitate ca acesta să nu se poată elibera tuturor operatorilor economici, ci doar celor din domenii ce urmează să fie stabilite.
  • Se poate solicita oricând un certificat de forță majoră de la Camera de Comerț a României. Costul acestuia este de 500 EUR.

Pentru orice nelămurire privind partea juridică a acestui email puteți contacta consilierul juridic ASFOR la telefon 0725 933 785.

Pe măsură ce situația legislativă și comercială se modifică vom publica alte situații la zi.

PREȘEDINTE

Muscă Ciprian Dumitru

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.