Revista Meridiane Forestiere

SUMAR Editorial Sortarea - ABC-ul valorificării lemnului Actualitate Prețuri în creștere pentru cumpărători mai puțini Ședința Consiliului Director ASFOR Conceptul de economie ecologică Nevoia social - economică pentru industrializarea superioară a lemnului Raport CEETTAR privind antreprenoriatul forestier Atestarea agenților economici de exploatare a lemnului Statistica forestieră națională Drumuri forestiere în...
SUMAR Editorial Cu coajă ... fără coajă Actualitate Conferința Internațională pentru Foioase. Potențial și provocări Economia forestieră europeană pe curs ascendent ForstLive. Tehnologia, în serviciul lemnului Prelucrarea superioară a lemnului și lemnul de foc Vânzarea regională a lemnului de rășinoase în Franța Strategii forestiere europene Prețuri elvețiene la lemnul...
SUMAR Editorial Cine-mparte parte-și face Actualitate Bioenergia și industria forestieră Valoare adăugată prin ameliorarea lemnului Tehnologii noi și pădurea Ziua Forestierului 2017 Dialoguri în Parlament. Concurența în economia forestieră din România Evoluția proprietății forestiere în Franța și în Europa Instrumente de promovare a reîmpăduririlor Prejudicii silvice. Calculul despăgubirilor. Neincluderea TVA Comerțul...
SUMAR Editorial Creșterea și descreșterea economiei forestiere Actualitate Analiza economică a activităților din domeniul forestier în perioada 2014 - 2016 Top 100 - clasificarea companiilor din grupele CAEN 21, 22, 161 și 162, după cifra de afaceri, corespunzător situației financiare de la 31 decembrie...
SUMAR Editorial Mituri, dezinformare și neîncredere pentru domeniul firestier. De ce ? Actualitate Adunarea Generală ASFOR Consumuri și pierderi tehnologice Sectorul forestier, evoluții și tendințe în 2017 Business Focus: Ilforest SRL Brebu Pădurile, lemnul energetic și CO2 Observații și opinii critice în legătura cu HG 1004/2016 Marii și micii...