Buletin informativ

SUMAR Editorial Adunarea generală ASFOR Actualitate EUTR, un obstacol pentru exportatori ? Lemnul: meterial de prelucrat sau de foc ? Să ne evaluăm corect potențialul național forestier Protecția lemnului, necesitate și avantaje Sortarea lemnului, reguli mereu valabile Prețul lemnului și efectele lui de piață Comerțul cu lemn în 2012 Sănătatea...
SUMAR Editorial Codul Silvic Actualitate Este necesară o prezență mai activă la evenimentele expoziționale și de târguriCerere crescută pentru tocătura de lemn energetic * Pinul silvestru - specie lemnoasă durabilăPiața lemnului brut - stabilitate și revigorare ?Buștenii de molid: prețuri mai bune ?Se...
Ultimul amendament în 28 iulie 2019. Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL IDispoziții generale Art. 1. - (1) Constituie contravenție silvică fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin prezenta lege, pentru încălcarea obligațiilor stabilite prin actele normative din domeniul silvic. (2) Sancțiunile...
decalogul forestierului final

Decalogul forestierului

0
Prof. dr. ing. N. R. Danilescu Precum crezi într-unul Dumnezeu, așa să ai ferma credință că fiecare arbore, fiecare pâlc, tufăriș, boschet, fiecare pădure este un mijlocitor între sol și atmosferă, și să nu uiți niciodată că fără conlucrarea acestor...