ASFOR, prin intermediul EOS, acționează la Bruxelles împotriva proiectului de interzicere a exportului de cherestea

Secretariatul EOS a informat membrii Consiliului Director EOS asupra proiectului de lege prin care România intenționează să interzică exporturile de bușteni și de cherestea pentru o perioadă de 10 ani, începând din 2020 (Circulara EOS nr. 11, transmisă în data de 10 iunie). Ca o reacție imediată și aprobată de Consiliul Director, EOS a adresat o scrisoare către Reprezentanța permanantă a României pe lângă Uniunea Europeană (care deține președinția la Consiliul UE până la finele lunii iunie), afirmând că această lege ar reprezenta o încălcare a legislației europene existente pe piața internă și ar prejudicia industria românească de prelucrare a lemnului.

Ca replică la semnalul de alarmă tras de EOS cu privire la acest proiect de lege, dl. Wall a afirmat:

  • Comisia Europeană nu a fost înștiințată cu privire la acest proiect de lege (lucru care ar trebui să fie procedură standard).
  • A sugerat să așteptăm răspunsul Reprezentanței permanente, iar, în funcție de acesta, să stabilim
    un plan de acțiune în vederea abordării problemei.
  • A confirmat totodată, că această lege nu ar fi deloc compatibilă cu legislația europeană existentă.

Nicolae Țucunel

Comisia de relații internaționale ASFOR

Ședința Consiliului Director EOS din 18.06.2019

Asociația Forestierilor din România – ASFOR este membră a Organizației Europene a Industriei de Prelucrare a Lemnului (EOS). În această calitate, dl. Nicolae Țucunel și dl. Constantin Arion au participat la ședința Consiliului Director EOS din 18.06.2019.

În cadrul acestei întâlniri dl. Nicolae Țucunel a fost ales membru al Consiliului Director EOS pentru mandatul 2019 – 2021.

La această ședință reprezentanții ASFOR au prezentat șituația Propunerii legislative privind gestionarea durabilă a pădurilor, ce vizează interzicerea exportului de buștean, cherestea și lemn de foc pentru o perioadă de 10 ani, începând cu anul 2020.

Consiliul Director EOS a decis acordarea întregului suport la nivel european pentru împiedicarea interzicerii exportului de buștean, cherestea și lemn de foc.

În cadrul ședinței au mai fost analizate producția de cherestea pentru anul 2018 a țărilor membre, urmând ca în funcție de aceste cifre să fie stabilită cotizația anuală de membru EOS.

Consiliul Director ASFOR din 27.06.2019

În data de 27.06.2019 s-a desfășurat la Brașov Consiliul Director ASFOR. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele teme:

1 – Alegerea Vicepreședinților ASFOR și stabilirea comisiilor din subordine conform prevederilor art. 59 din Statutul ASFOR.
2 – Informare asupra stadiului dezbaterilor Propunerii legislative privind gestionarea durabilă a pădurilor, act normativ ce prevede interzicerea exportului pentru lemnul de foc, bușteni și cherestea.
3 – Prezentarea programului de desfășurare și a organizării Zilei Forestierului 2019 eveniment desfășurat în cadrul Târgului Forest România.
4 – Informare ședință EOS – prezintă dl. Țucunel și dl. Arion.
5 – Informare Târg Ligna – prezintă dna. Baranga și dl. Iugan.
6 – Prezentare strategie de comunicare pe termen scurt.
7 – Informare asupra modului de acreditare a cursurilor de formare profesională.
8 – Prezentare a activității desfășurate de ASFOR în perioada mai iunie 2019.
9 – Aprobarea listei cu operatori economici ce au depus adeziuni pentru a deveni membrii ASFOR și a listei cu operatori economici ce își pierd această calitate de la precedenta ședință și până în prezent.
10 – Diverse probleme ale activității curente ASFOR.

În conformitate cu prevederile art.59 din Statutul ASFOR la prima ședință după alegerea Președinteului ASFOR, Consiliul Director își desemnează vipreședinții. Fiecare vicepreședinte coordonează și conduce activitatea câte unei comisii.

Astfel, Consiliul Director a aprobat propunerea dlui. Muscă Ciprian Dumitru – Președinte ASFOR privind înființarea Comisiilor de specialitate ASFOR și alegerea vicepreședinților ce le vor coordona activitatea:

1Comisia de relații cu EOS – Dl. Nicolae ȚUCUNEL
2Comisia pentru formare profesională – Dl. Ioan ILIOIU
3Comisia de comerț, relații comerciale, relații externe, finanțare – Dna. Adriana BARANGA
4Comisia de industrii – Dl. Remus PETRUSE
5Comisia de servicii, consultanță, proiecte și comunicare – Dl. Aurelian Liviu GOGA
6Comisia economică, juridică și personal – Dl. Ioan COȘA
7Comisia politici și strategii în sectorul forestier – Dl. Cristian BĂLĂNESCU
8Comisia pentru etică – Dl. Viorel MOGOȘ
9Comisia pentru exploatare forestieră – Dl. Octavian IUGAN
10Comisia pentru transporturi forestiere și tehnologii prietenoase cu mediul – Dl. Sorin LUNGU

Întâlnire de lucru cu agenții economici din Județul Argeș

Vineri, 21.06.2019, dl. Muscă Ciprian Dumitru – Președinte ASFOR a participat la invitația dnei. Baranga Adriana – Președinte Sucursala Vâlcea la o întâlnire de lucru cu agenții economici din exploatări forestiere și administrarea pădurilor din Județul Argeș.

Au fost abordate probleme ale activității de exploatare forestieră, administrare a pădurilor, derulare a contractelor și s-a discutat despre modalitățile de întărire a trasabilității masei lemnoase și eliminare pe cât posibil a erorilor. S-au formulat propuneri s-au prezentat soluții, care vor fi transmise autorităților competente în cadrul întâlnirilor de lucru și Consiliului Director ASFOR.

Citește în continuare „Întâlnire de lucru cu agenții economici din Județul Argeș”