Proiectul SINTETIC, în care ASFOR este partener, a fost încărcat în CORDIS

0
134

Serviciul Comunitar de Informare pentru Cercetare și Dezvoltare (CORDIS) este un instrument al Comisiei Europene pentru diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor de cercetare și inovare finanțate prin programul Horizon Europe.
CORDIS conține un depozit public cu toate informațiile despre aceste proiecte. Încărcarea pe platforma CORDIS a proiectelor legitimează validitatea acestora și, totodată, oferă acces deschis tuturor celor care vor să se informeze despre starea proiectelor. Pe platforma online pot fi găsite fișe informative despre proiecte, participanți, rapoarte, rezultate și link-uri către publicații.
Prin proiectul SINTETIC se urmărește dezvoltarea și implementarea unei platforme digitale care poate oferi o schemă cuprinzătoare de gestionare a datelor pentru întregul lanț valoric al pădurii și lemnului. Un sistem de trasabilitate bazat pe tehnologia informației.
Practic, proiectul va dezvolta un nou sistem de trasabilitate a produselor din lemn care va permite clienților să le urmărească până la nivel de arbori ai pădurii din care au fost recoltați.
Pe lângă acest obiectiv principal, SINTETIC mai urmărește: 

  • Creșterea valorificării sortimentelor de cherestea.
  • Creșterea eficienței lanțului de aprovizionare cu lemn.
  • Oferirea unui avantaj competitiv mai mare industriei forestiere din UE. 
  • Creșterea suprafeței împădurite din UE aflată în management activ (agregarea proprietăților fragmentate de 12.000 ha).
  • Creșterea atât a valorii lemnului, cât și a rezilienței și a serviciilor ecosistemice oferite.
  • Combaterea exploatării forestiere ilegale și a comerțului cu lemn aferent.
  • Utilizarea omogenă și pe scară largă a tehnologiei informației în sectorul forestier.

Concret, o dată cu implementarea SINTETIC, fiecare articol din lemn va fi individualizat și va avea atașat un ID unic care, la rândul său, va fi transmis digital la o bază de date centrală. Acest lucru va permite urmărirea fiecărui element pe măsură ce se deplasează de-a lungul lanțului valoric. Tehnologia va mai permite măsurarea randamentului și a producției. În sistem vor fi incluse date istorice despre climă, tratamente silvice și descriptori specifici microclimatelor forestiere.
SINTETIC va integra cinci tehnologii de urmărire separate: identificarea prin radiofrecvență, care va permite etichetarea arborilor pe picior, precum și a lemnului rotund, un cod imprimat direct pe lemn cu ajutorul unui ciocan, un scaner la fabrica de cherestea, scanere cu vedere optică (amprentare) și, în final, după producție, un cod de bare/QR care va permite identificarea traseului lemnului în procesul de vânzare cu amănuntul.
Proiectul  este coordonat de Centrul de Știință și Tehnologie Forestieră din Catalonia (CTFC) și reunește 21 de parteneri din întreaga Uniune Europeană. Din România participă Universitatea Transilvania din Brașov, firma Silvador Company SRL și ASFOR. Fezabilitatea sistemelor va fi demonstrată în opt locații din Finlanda (2), România (2), Suedia, Franța, Spania și Italia. Proiectul a început la 1 iunie 2023 și se va încheia la 31 mai 2027.

Ciprian Dumitru MUSCĂ,

Președinte ASFOR

COMUNICAT DE PRESĂ

30.10.2023