Biomasa lemnoasă este o sursă de energie regenerabilă și poate beneficia de scheme de sprijin!

0
172

Parlamentul European a adoptat, la 12 septembrie, cea de-a treia revizuire a Directivei privind Energia Regenerabilă. Conform acesteia, ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie al Uniunii Europene în 2030 va fi de cel puțin 42,5 %. (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0303_EN.pdf)  

Directiva consacră principiul utilizării în cascadă a lemnului și stabilește următoarea ordine de priorități în acest sens:

(a) produse pe bază de lemn;

(b) prelungirea duratei de viață a produselor pe bază de lemn;

(c) reutilizare;

(d) reciclare;

(e) bioenergie;

(f) eliminare.  

Schemele de sprijin pentru energia din biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă vor evita stimularea căilor nesustenabile și denaturarea concurenței cu sectoarele materiale, pentru a se asigura că biomasa lemnoasă este utilizată în conformitate cu cel mai înalt nivel economic și ecologic.  

Dacă este necesar, statele-membre pot acorda derogări de la principiul utilizării în cascadă pentru producția de biomasă pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie.  

De asemenea, pot acorda derogări de la acest principiu în cazul în care industria locală nu este în măsură, din punct de vedere cantitativ sau tehnic, să utilizeze biomasa forestieră pentru o valoare adăugată economică și de mediu mai mare decât producția de energie, pentru materii prime provenite din:

(a) activități necesare de gestionare a pădurilor, având ca scop: să asigure operațiuni de rărire precomerciale sau efectuate în conformitate cu legislația națională privind prevenirea incendiilor de vegetație în zonele cu risc ridicat;

(b) exploatarea forestieră în urma unor perturbări naturale documentate;

(c) recoltarea anumitor păduri ale căror caracteristici nu sunt adecvate pentru instalațiile locale de prelucrare.  

Statele membre vor transmite Comisiei Europene, cel mult o dată pe an, un rezumat al derogărilor acordate. Până în 2027, Comisia va publica un raport privind impactul schemelor de sprijin ale statelor membre pentru biomasă, inclusiv asupra biodiversității, asupra climei și a mediului, precum și asupra posibilelor denaturări ale pieței. Comisia va evalua posibilitatea unor limitări suplimentare în ceea ce privește schemele de sprijin pentru biomasa forestieră.  

Sprijinul financiar direct nu va mai fi posibil pentru energia din lemn care poate fi utilizat de alte industrii („lemn rotund de calitate industrială”) sau rădăcini și cioturi. Lemnul rotund nepotrivit pentru alte utilizări este eligibil pentru sprijin.  

Statele membre nu vor acorda sprijin financiar direct pentru utilizarea lemnului rotund de calitate industrială – „bușteni de gater, bușteni de furnir, lemn pentru celuloză (rotund sau despicat), precum și orice alt lemn rotund care este potrivit pentru scopuri industriale, cu excepția lemnului rotund ale cărui caracteristici, cum ar fi speciile, dimensiunile, rectitudinea și densitatea nodurilor, care îl fac neadecvat pentru uz industrial, așa cum este definit și justificat în mod corespunzător de statele membre, în funcție de condițiile relevante ale pădurilor și ale pieței.”    

Ciprian Dumitru MUSCĂ,

Președinte ASFOR