Conferință ASFOR:PROTECȚIA MUNCII ÎN SECTORUL FORESTIER!

0
185

Mai multă protecție înseamnă fără accidente!

La solicitarea membrilor asociației, ASFOR a organizat o nouă conferință, pe o temă mereu de actualitate: protecția muncii în sectorul forestier.

„Mie nu mi se poate întâmpla” nu există! Toți suntem expuși la riscuri și nu există nicio garanție că am putea fi ocoliți, măsurile de protecție a muncii sunt obligatorii în sectorul forestier.

În același timp, noile tehnologii. dar și noile cerințe de mediu privind biodiversitatea, implică actualizări ale măsurilor de protecție a muncii în parchetele de exploatare.

Exploatarea lemnului presupune măsuri de evaluare și atenuare a riscurilor față de mediul pădurii și de lucrătorii forestieri. Exploatarea lemnului are propriile particularități și un specific divers, în funcție de condițiile concrete din teren și de echipamentele folosite. De asemenea, există cazuri de forță majoră care influențează sectorul: inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente etc.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementări cu aplicabilitate pe ramură, care cuprind prevederi obligatorii pentru desfășurarea principalelor activități, în condiții de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.

Respectarea acestor prevederi nu absolvă conducerile agenților economici de răspunderea care le revine în asigurarea tuturor măsurilor de securitate a muncii, corespunzătoare unor condiții concrete de desfășurare a activității.

În legislație, sunt prevăzute expres următoarele obligații care-i revin angajatorului:

• să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice (Art.12, alineatul „1-a” din Legea nr. 319/2006);

• să elaboreze instrucțiuni proprii și pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seamă de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor (Art. 13, alineatul „e” din Legea nr. 319/2006)

Conferința a răspuns unui set de nevoi și întrebări concrete, mai ales în condițiile unui număr mare de accidente de muncă în sectorul forestier. S-a discutat despre toate fazele de producție: recoltarea, colectarea și transportul lemnului.

Ne-am bucurat să o avem alături de noi pe doamna Mărioara Iftimie, consilier ASFOR și expert în domeniul protecției și securității în muncă.

De asemenea, a răspuns invitației noastre o companie din domeniu care a prezentat o serie de echipamente dedicate sectorului forestier și realizate la cele mai înalte standarde din punct de vedere al protecției muncii.

La conferință a fost prezentat și Ghidul ASFOR „Măsuri de protecție a muncii specifice activității de exploatare a lemnului”. Ghidul a apărut anul acesta la Editura Grenz sub semnătura mai multor specialiști din sectorul forestier.

Evenimentul a avut loc în sala de conferințe a Hotelului Park din Sfântu Gheorghe, județul Covasna.

A fost lansată și versiunea online a ghidului ASFOR – Măsuri de protecție a muncii specifice activității de exploatare a lemnului

Ciprian Dumitru MUSCĂ,

Președinte ASFOR

COMUNICAT DE PRESĂ

17.06.2023