În data de 10 septembrie 2020, în localitatea Ruka din Finlanda s-a desfășurat în format online Forumul Global al Bioeconomiei, eveniment important pentru dezvoltarea economiei circulare, la care a participat și Asociația Forestierilor din România – ASFOR cu o prezentare și în calitate de sponsor, făcând astfel cunoscută activitatea ASFOR către principalii actori din domeniul bioeconomiei.

DECLARAȚIA 2020 A FORUMULUI GLOBAL AL BIOECONOMIEI

10 SEPTEMBRIE 2020, RUKA, FINLANDA

În septembrie 2019, membrii consiliului director al Forumului Global al Bioeconomiei (FGB) au emis declarația anului 2019, pentru a arăta acordul total asupra rolului important pe care sectorul bioeconomiei circulare îl poate avea în eforturile de abordare a schimbărilor climatice.

A trecut un an și FGB a observat că sectorul bioeconomiei circulare a făcut progrese vizibile și a înregistrat inovații importante în special în industriile chimiei sustenabile și a producție de plastic în special. Începând cu 2019, FGB a reușit să deschidă canale de comunicare mai bune cu jucători din domeniul bioeconomiei din America de Sud, Indonezia, Australia și Noua Zeelandă, reușind să înțeleagă mai bine problemele și dificultățile locale, pentru a putea crea o strategie comună mai bună.

Anul 2020 a adus și evenimente negative majore, inclusiv incendiile de vegetație din Australia și Siberia, precum și pandemia COVID 19. Mulți oameni de știință au arătat că activitățile umane continue duc la distrugerea naturii – de la defrișări, la practici agricole iresponsabile, la urbanizarea rapidă – toate aduc un impact negativ suplimentar la criza schimbărilor climatice, ce au creat un mediu propice pentru apariția unei zoonoze.

Trebuie să analizăm rolul pe care bioeconomia circulară sustenabilă, alături de alte părți interesate, îl pot juca în găsirea soluțiilor.

DECLARAȚIA NOASTRĂ:

AUTORITĂȚILE ȘI SCHIMBAREA MEDIULUI

1.Sprijinirea și utilizarea potențialului bioeconomiei circulare la nivel global și regional pentru realizarea mai bună a obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă (ODD).

Sprijiniți și contribuiți la explorarea pe deplin a potențialului bio economiilor din întreaga lume, pentru atingerea obiectivelor ONU și a celor stabilite în Acordul de la Paris, ce vizează și facilitează funcționarea economiilor circulare în principal la nivel regional și local.

Acordați o atenție specială oportunităților unei bioeconomii forestiere, în special pentru combaterea schimbărilor climatice globale, prevenirea și combaterea incendiilor forestiere, conservarea resurselor naturale, îmbunătățirea biodiversității și, de asemenea, obținerea materiale bio-inovatoare pentru produse și aplicații industriale și de larg consum.

2.Sprijiniți în mod activ bioeconomia circulară pentru a juca un rol cheie în economiile post COVID-19.

Oamenii devin tot mai conștienți de legăturile dintre bolile zoonotice, schimbările climatice, defrișări și interacțiune cu viața sălbatică. După COVID-19 nu putem continua să facem „afaceri în mod obișnuit ”, ci trebuie să:

Să facem cunoscute potențialul bio economiei, pentru a deveni parte a activității de recuperare post COVID-19,  într-o manieră relevantă atunci când se ocupă de probleme de legate sănătate – inclusiv prevenirea și vindecarea bolilor. De asemenea, se va pune accent pe biodiversitatea și sănătatea animalelor și plantelor – în special pe siguranța alimentelor și furajelor; ambalaje și materiale plastice noi – ca și condiții fundamentale pentru bunăstare pe o planetă sănătoasă.

În acest sens, identificați noi lanțuri valorice ale bio economiei în legătură cu Corona,  ce sunt construită în totalitate pe o economie circulară și regândirea cadrelor instituționale, juridice și sociale relevante.

LIDERI GLOBALI ȘI LUMEA FINANCIARĂ

3.Conducerea corporativă pentru promovarea strategiilor de sustenabilitate

Sustenabilitatea trebuie să devină o valoare principală în practicile de afaceri ale companiilor, procesele de producție și proprietățile produsului.

Diversificarea afacerilor prin utilizarea mai mare a resurselor sustenabile pentru fabricarea și producerea de noi materiale, care vor înlocui produsele pe bază de carbon fosil.

Aplicați colaborarea intersectorială pentru a sprijini formarea lanțurilor valorice ale bioeconomiei – parteneriatele și ecosistemele vor transforma bioeconomia circulară mai departe și mai repede.

4.Trecerea la o bioeconomie circulară necesită investiții sustenabile

Aplicarea soluțiilor de investiții pe termen lung, cu accent mai degrabă pe ecologizare, nu doar pentru reducerea riscului va crea campioni în bioeconomie.

Solicitați ca lumea financiară să creeze planuri de finanțare preferențiale pentru a susține și accelera investiții în proiecte și activități de bioeconomie circulară.

Consolidarea fondurilor publice pentru creșterea programelor de dezvoltare pentru îmbunătățirea bioproduselor lansate de piață.

BIOPRODUSELE DIN JURUL NOSTRU

5.Prin alegerea cu predilecție a materiilor prime bio și sustenabile în proiectarea produselor și serviciilor, Bioeconomia Circulară creează produse regenerabile, reciclabile și biodegradabile pentru piața de desfacere.

Aceste abordări vor permite trecerea la o economie circulară a materiilor prime,  cu utilizarea totală a carbonului sustenabil și înlocuire a carbonului generat pe bază de consum a resurselor fosile.

Pentru a duce la dezvoltarea materialelor sustenabile ale viitorului este necesară utilizarea materialelor naturale pe bază de fibre, a lemnului și a fibrelor de celuloză pentru aplicații de lungă durată, cu potențial de utilizare circulară la sfârșitul duratei de viață.

Producția de substanțe chimice și a biopolimerilor, cu funcționalități de înaltă performanță pentru utilizare pe termen lung, cu reciclare completă la sfârșitul duratei de viață. În perioada de tranziție,  acestea pot fi combinate cu sistemele de reciclare a materialelor din carbon bazat pe resurse fosile sau pe bază de CO2 .

6.Carbonul regenerabil este una dintre elementele cheie a unei economii circulare bazate pe biologie

Există trei surse de carbon regenerabil: din surse care pot fi (re)cultivate (biosferă), (re)captate (tehnosferă și atmosferă) sau (re)ciclate (tehnosferă). Carbonul regenerabil implică toate sursele de carbon care evită sau înlocuiește utilizarea oricărei cantități suplimentare de carbon fosil din geosferă. Carbonul regenerabil poate proveni din biosfera, atmosfera sau tehnosfera – dar nu din geosferă. Carbon regenerabil circulă între biosferă, atmosferă sau tehnosferă, creând o economie circulară a carbonului.

Biomasa utilizată în carbonul regenerabil se descompune în biomasă primară, direct din câmpuri și păduri sau biomasă derivată din deșeuri biogene și fluxuri laterale, de exemplu generate de sectoarele agriculturii și silviculturii, alimentelor, furajelor și industria chimică, producția de lemn și hârtie, precum și de către gospodării private. Utilizarea acestui tip de „deșeuri organice” într-un mod sofisticat este esențială pentru o economie circulară bio.

PRIVIND SPRE VIITOR

7. Susțineți atracția bioeconomiei circulare pentru generațiile următoare.

Tinerii sunt inspirați instinctiv de perspectivele bioeconomiei circulare. Noi trebuie să alimentăm această inspirație cu date și fapte încă de la vârste timpurii pentru a se crea atracția.

Următoarea generație este capabilă să producă transformarea radicală a sistemului nostru  economic. Această realizare trebuie să depășească granițele naționale și culturale.

Angajarea în bioeconomia circulară este la fel de vitală atât în ​​mediul urban, cât și în cel rural. Atragerea tinerilor talentați înapoi în mediul rural este necesară pentru succes.

8.Educația despre bioeconomia circulară trebuie pusă la dispoziția tuturor generațiilor

Prin programele educaționale universitare din întreaga lume trebuie să se contextualizeze bioeconomia circulară pentru regiunile lor într-un mod elementar.

De asemenea, trebuie să se facă loc creativității și libertății intelectuală pentru a regândi procesele și produsele de bază.

Educarea adulților, mai ales a celor rămași fără locuri de muncă este esențială pe măsură ce apar noi industrii sustenabile  și apun industriile ne sustenabile.

Bioeconomia circulară va crea treptat ca o majoritate proprie, care apoi va putea fi studiată în școli și universități.

Despre Forumul Mondial de Bioeconomie

Acesta este o inițiativă de reflecție,  care oferă o platformă pentru toate părțile interesate de bioeconomia circulară, pentru a împărtăși idei și a promova inovații sustenabile, într-un mod  bio, pentru a le înlocui și a crea noi industrii, produse și servicii, care acum nu sunt regenerabile,  astfel realizându-se o economie mai sustenabilă în timp, ce va avea ca efect atenuarea schimbărilor climatice.

Scrie un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.