1. Credit fiscal

2. Subvenție pentru înlocuirea cazanelor

3. Izolația acoperișului

4. Linie de creditare „eco” fără dobandă

5. Linii de creditare clasică / ipotecară „eco”

6. Sprijin pentru plata ratelor / Sprijin din partea Consiliul local

Începând cu 1 ianuarie 2020, vor exista modificări importante. Vom actualiza aceste pagini atunci când detaliile vor fi publicate.

Între timp, am publicat un articol despre sprijinul acordat pentru izolarea gratuită a acoperișului la casa ta franceză.

3.1. Credit fiscal

i. Ce este „creditul fiscal”?

Creditele fiscale sunt disponibile pentru lucrările ce asigură îmbunătățirea încălzirii și economia de energie în case.

Un „credit fiscal” este diferit de „scutirea de impozite”.

În timp ce aceasta din urmă oferă doar o reducere a valorii impozitului pe venit, un credit fiscal este o formă de finanțare plătită de către autoritatea fiscală, chiar dacă beneficiarul nu plătește impozit pe venit.

Dacă beneficiarul are dreptul să primească o sumă mai mare decât cea plătită ca impozit, autoritatea fiscală va plăti diferența.

Creditul fiscal pentru conservarea energiei casnice se numește credit fiscal pentru tranziție energetică (CITE).

ii. Persoanele eligibile

Sunt eligibile numai persoanele care dețin o proprietate în țară ca locuință principală, proprietarii unei imobil secundar nu sunt eligibili.

Eligibilitatea nu este influențată de nivelul veniturilor.

Proprietarii care își închiriază proprietățile nu sunt eligibili.

iii. Proprietăți eligibile

Creditul fiscal nu este disponibil pentru proprietăți noi, cu vechime sub 2 ani.

iv. Lucrări eligibile

Există un set extins de lucrări eligibile detaliate în regulamente, pe care nu le vom descrie aici.

În principiu, nu toate costurile conexe investiției sunt eligibile, astfel încât să nu se poate recupera costul complet al instalației, materialelor sau echipamentelor prin creditul fiscal.

În cele mai multe cazuri, creditul fiscal nu acoperă manopera, cu excepția izolației acoperișului, a podelei,  a pereților și a pompelor de căldură pentru încălzirea geotermală, unde creditul fiscal poate acoperi același procent din costul forței de muncă.

Lista lucrărilor eligibile s-a redus în ultimii ani.

Trebuie acordată atenție la detalii, dar, în linii mari, lucrările eligibile pentru un credit fiscal includ:

  • Uși duble / geamuri
  • Izolarea pereților și a pardoselilor
  • Controlul încălzirii centrale
  • Pompe de căldură și cazane ce folosesc recuperarea energiei
  • Echipamente din lemn sau biomasă pentru încălzirea spațiului și / sau apă caldă
  • Lucrări combinate pentru căldură și energie
  • Sisteme de încălzire cu panouri solare

Instalația trebuie să îndeplinească standardele de performanță specificate, astfel încât este important să se discute aceste standarde cu instalatorul, pentru a se asigura că lucrările respectă reglementările în vigoare.

Instalarea izolației termice într-o mansardă pentru a crea un spațiu de locuit nou nu este eligibilă pentru creditul fiscal.

v. Cuantumul creditului fiscal

Cuantumul creditului fiscal este de 30% din totalul investiției pentru majoritatea lucrărilor eligibile.

Cu toate acestea, pentru costul forței de muncă pentru înlocuirea unui rezervor de petrol cuantumul creditului fiscal este de 50%, dar costurile sunt supuse analizei.

În plus, creditul fiscal pentru geamuri termopan, obloane și uși izolante a fost redus la 15% de la 1 ianuarie 2018, iar de la 1 ianuarie 2019, nivelul maxim al costului nu poate fi mai mare de 670 € pentru o fereastră, pentru care există un credit fiscal de 15%.

În mod similar, pentru înlocuirea unui cazan de combustibil cu ulei cu o formă de boiler mai durabilă (care să nu folosească tot ulei), prețul maxim al costurilor este de 3.350 EUR, fiind acordat un credit fiscal maxim de 1.005 EUR.

Există limite maxime la nivelul cheltuielilor care pot fi utilizate pentru a obține un credit fiscal.

Cheltuielile maxime pentru o persoană sunt de 8.000 de euro și 16.000 de euro pentru un cuplu, care se majorează cu 400 de euro pentru fiecare persoană suplimentară din gospodărie.

Aceasta înseamnă că creditul fiscal maxim este de aproximativ 2.500 EUR pentru o persoană și 5.000 de euro pentru un cuplu.

Lucrările și subvenția pot fi utilizate pe o perioadă de cinci ani de la acordare.

Exista, de asemenea, si posibilitatea obținerii unui împrumut fără dobândă, pe lângă creditul fiscal. Vezi mai jos.

vi. Constructor înregistrat

Proiectul trebuie să fie întreprins în întregime de către un constructor înregistrat.
Aceste companii trebuie să aibă, de asemenea, nivelul de calificare RGE – Reconnu Garant de l’Environnement (lucrător specializat în domeniul eficienței energetice în favoarea mediului). Această calificare este cea mai importantă.

În niciun caz, nu poate fi eligibil pentru creditul fiscal cel care își procură singur materialele necesare sau cel care face singur lucrările de instalare.

vii. Procedura de solicitare

Pentru a solicita creditul fiscal, trebuie completat formularul F2042-RICS (cheltuieli pentru tranziția energetică în casa principală), ca parte a declarației fiscale anuale.

În consecință, este posibil să se primească creditul fiscal după un an sau mai mult după efectuarea lucrărilor.

viii. Informații suplimentare

Periodic, nivelului creditului fiscal se poate modifica, la fel se pot modifica lucrările și echipamentele care sunt eligibile, precum și standardele minime relevante.

Este recomandat să fie contactat serviciul public gratuit de consultanță pentru renovare, FAIRE.

3.2. Subvenție pentru înlocuirea cazanelor

Separat, în urma verificării situației, este posibilă obținerea unei asistențe financiare de 100% pentru înlocuirea unui cazan cu combustibil pe gaz, cu o sursă sustenabila de încălzire, cum ar fi pompa de căldură sau un cazan de condensare, arzător de lemn sau încălzire solară. Subvenția include costul forței de muncă.

Subvenția a fost disponibilă în cadrul unui program numit Creșterea economiei de energie, lansat în 2017 și care este cunoscut în prezent ca „bonus de conversie a cazanului”.

Inițiativa este derulată în parteneriat cu mai mulți parteneri din sectorul privat, de exemplu, EDF, Engie, Energie Solidarité și Total, prin utilizarea certificatelor de economie a energiei.

La fel ca în cazul tuturor lucrărilor de conservare a energiei, se recomandă prudență în fața abordărilor telefonice sau on-line de la companii, care par să ofere lucrările pentru o sumă neglijabilă, în special prin utilizarea certificatelor de economie a energiei.

Pentru a fi eligibil pentru sprijinul maxim, pragurile valorice depind de mărimea gospodăriei. În Ile-de-France limita maximă pentru un cuplu este de 35.510 EUR și în provincii este de 26.923 €. Peste aceste niveluri este disponibil un sprijin, de până la 2.500 €, mai puțin pentru un arzător de lemn.

Această subvenție este disponibilă împreună cu alte forme de sprijin, de exemplu:
Un cuplu care are un venit anual de 26.000 de euro decide să-și înlocuiască cazanul cu ulei cu o pompă de căldură, care costă 12.000 de euro, din care 2.000 de euro este forța de muncă. Aceștia ar fi eligibili pentru 4.000 de euro în cadrul programului bonus pentru conversia cazanelor, precum și aproape 4.000 de euro de la agenția de reînnoire a locuințelor Anah, în cadrul programului Habiter Mieux – Să locuim mai bine, și în jur de 1.200 € credit fiscal de la CITE.

Acestui cuplu trebuie să finanțeze singuri în jur de 2.800 de euro, dar ei pot obține un împrumut fără dobândă pentru a face față acestor costuri.

Administrarea programului va fi realizată de către parteneri, care concurează în mod eficient pentru prosperitatea cetățenilor. Așadar, este posibil să avem în vedere mai multe oferte de la diferiți furnizori, deși ofertele multiple nu vor fi disponibile în toate domeniile.

În cadrul programului Creșterea economiei de energie, este posibil să se obțină subvenție pentru izolarea  spațiului acoperișului și a podelei, în urma verificării situației.

Procesul este complicat și se recomandă solicitarea de îndrumări din partea FAIRE.

3.3. Izolația acoperișului

Există, de asemenea, subvenții în cadrul programului Creșterea economiei de energie, menționat mai sus, pentru izolarea acoperișului, cu aceleași praguri valorice care i se aplică.

Subvenție se acordă pe m2, în funcție de venit.

Încă o dată, ar trebui să se apeleze la îndrumările primite din partea FAIRE.

Aceeași prudență cu privire la ofertele telefonice și on-line, folosind certificatele de economie a energiei menționate mai sus pentru cazane, se aplică similar și pentru izolarea acoperișului.

3.4. Linie de creditare „eco” fără dobandă

Este disponibil o linie de creditare fără dobândă (eco – împrumut cu zero taxe) pentru costurile lucrărilor de conservare a energiei din casă și instalarea unei fose septice.

Nu există o procedură a analiză a situației pentru a determina eligibilitatea pentru împrumut.

Atât proprietarii ocupanți, cât și proprietarii neocupanți sunt eligibili, deși proprietatea trebuie ocupată ca reședință principală. Dacă imobilul nu a fost utilizat ca reședință principală, această condiție trebuie îndeplinită în termen de șase luni de la finalizarea lucrărilor.

Durata împrumutului este în mod normal de 10 ani, dar poate fi de până la 15 ani, în situația în care sunt întreprinse cel puțin trei activități de muncă.

Lucrările eligibile includ izolarea mansardelor și alte tipuri de lucrări, astfel cum sunt enumerate mai sus pentru creditele fiscale, precum și reînnoirea sistemului de fose septice.

Pentru a obține împrumutul, una dintre cele trei condiții trebuie îndeplinită, în funcție de tipul și vechimea proprietății.

Astfel, trebuie îndeplinite una  din următoarele condiții:

  1. Să se atingă un nivel minim de standard de performanță energetică, denumită performanță energetică globală; sau
  2. Să se asigure instalarea unui sistem de fosă septică; sau
  3. Să se realizeze lucrările în cadrul unui program zonal de renovare a locuințelor.

Începând cu 1 martie 2019, nu mai este necesar să se întreprindă cel puțin două activități de muncă, denumite buchet de muncă.

Valoarea împrumutului este de până la 20.000 EUR, pentru două elemente de conservare a energiei și până la 30.000 € pentru trei sau mai multe. Pentru o fosă septică se poate deconta până la 10.000 de euro.

Sunt eligibile proprietățile construite înainte de 1 ianuarie 1990.

Dacă imobilul a fost construit după 1948, va fi necesar un studiu privind performanța energetică a proprietății respective.

Solicitanții se pot adresa la FAIRE sau direct către banca ce administrează împrumuturile.

Trebuie să se lucreze cu un constructor înregistrat, pentru ca lucrările în regie proprie nu sunt eligibile. Constructorul trebuie să aibă, de asemenea, calificare RGE – lucrător specializat în domeniul eficienței energetice în favoarea mediului.

De la aprobarea împrumutului, se acorda un termen de trei ani pentru a finaliza lucrările.

Este posibilă acordarea unui credit fiscal pentru lucrări, precum și a unui împrumut fără dobînzi.

3.5. Linii de creditare clasică / ipotecară „eco”

Există credite ipotecare sau împrumuturi negarantate oferite de către bănci pentru lucrări de conservare a energiei casnice.

Termenul generic folosit pentru aceste împrumuturi este împrumut eco, deși băncile folosesc diferite alte denumiri.

Această finanțare nu este supusă nici unei analize a situației, deși banca va dori să se convingă de seriozitatea clienților săi.

În mod normal, solicitanților li se va cere să dețină un anumit tip de cont de economii, numit Livret Développement Durable – LDD (Cont de dezvoltare durabilă), care ar trebui apoi să permită obținerea de împrumuturi cu o rată a dobânzii rezonabilă.

în acest sens, cei interesați se pot informa la bancă, sau pot afla condițiile generale pentru creditele ipotecare în Ghidul pentru creditele ipotecare franceze.

3.6. Sprijin pentru plata ratelor / Sprijin din partea Consiliul local

i. Case noi

Există o scutire parțială (50%) sau completă de la impozitul pe imobil de până la 5 ani, pentru acele locuințe noi, construite începând cu 1 ianuarie 2009 la un standard de eficiență energetică peste reglementările în vigoare.

Această scutire este la discreția autorităților locale, deși este adoptată pe scară largă.
Scutirea este de asemenea cumulativă cu scutirea generală de la impozitul pe imobil, timp de doi ani, acordată proprietarilor tuturor locuințelor noi, cu condiția ca recepția să fie notificată autorităților fiscale în termen de 90 de zile de la finalizare. Rezultă o scutire totala de impozit timp de șapte ani !

În acest sens, sunt necesare facturi și detalii despre lucrări, precum și un raport care indică nivelul de performanță energetică obținut de proprietate.

ii. Case mai vechi

Autoritățile locale au, de asemenea, dreptul de a scuti de la impozitul pe imobil acele case mai vechi care au efectuat lucrări importante de conservare a energiei.

Această scutire se aplică acelor locuințe construite înainte de 1989, indiferent că este locuință principală sau alt tip de proprietate.

De asemenea, exista condiția ca cheltuielile din anul precedent pentru astfel de lucrări să depășească 10.000 €, sau 15.000 € în ultimii trei ani. Costul manoperei nu este inclus în acest calcul, dar este inclus TVA.

Scutirea este de la 50% la 100% pentru o perioadă de până la cinci ani.

Se recomandă, și de aceasta dată să se discute cu autoritățile fiscale locale.

ii. Împrumuturi și subvenții

Există, de asemenea, un număr mare de autorități locale sau regionale care oferă subvenții sau împrumuturi pentru echipamente de economisire a energiei, în special pentru instalarea panourilor solare.
În acest sens poate fi consultată primăria locală sau site-ul web al consiliului regional.
Exista însă probabilitatea ca o măsura de sprijin de care se beneficiază, de exemplu o subvenție guvernamentală, sa fie completată cu un alt ajutor primit de la consiliul local, și efortul financiar să se reducă valoric.

Scrie un comentariu

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.