Importanța codului CAEN autorizat pentru certificarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatări forestiere

0
289

Art.12 pct.1 lit.b din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul Ministrului Apelor și Pădurilor ne. 1106/2018 prevede că în vederea obținerii certificatului de atestare, operatorul economic are obligația de a depune la secretariatul Comisiei un dosar care trebuie să conțină, printre alte documente, copie de pe statutul sau actul constitutiv, din care să rezulte că operatorul economic are ca obiect de activitate exploatarea forestieră – COD CAEN 0220, certificat sub semnătură și ștampilă de către reprezentantul legal.

Apare întrebarea – simpla înscriere a codului CAEN pentru exploatări forestiere este suficientă ?

Un cod CAEN autorizat nu este echivalent cu un cod CAEN aflat în actul constitutiv al companiei. Sunt două lucruri distincte. În actul constitutiv se pot înscrie majoritatea codurilor CAEN, însă DOAR înscrierea lor în actul constitutiv nu le face și ”active”. Adică nu vă acordă dreptul să desfășurați activități pe ele.

Cum se autorizează un cod CAEN ?

Autorizarea codurilor CAEN se poate face fie la sediul social al societăţii, fie în afara sediului social: la punctul de lucru al societăţii sau la terţi. Pentru a se putea realiza acest aspect, încă de la înregistrarea societăţii comerciale la Registrul Comerţului este necesar să se depună pe lângă cererea de înregistrare şi celelalte acte aferente şi o declaraţie pe propria răspundere cu acele coduri CAEN pe care doreşte să le autorizeze şi pentru care declara că îndeplineşte condiţiile legale de funcţionare. Aceste menţiuni sunt stipulate într-un certificat constatator, care dovedeşte inclusiv organelor fiscale că persoana juridică respectivă îndeplineşte condiţiile de funcţionare pentru acele coduri CAEN autorizate.

În situația în care un cod CAEN nu a fost autorizat de la înființare, iar activitatea companiei se dezvoltă, atunci codul sau codurile CAEN pot fi autorizate ulterior. În cazul în care codurile CAEN nu sunt autorizate, atunci se consideră că activitatea companiei este practic neautorizată, în sensul în care firma nu poate factura activitățile specifice acelui cod sau coduri CAEN, apărând astfel probleme de natură juridică și contabilă.

Pentru lămuriri suplimentare puteți contacta departamentul juridic ASFOR la telefon 0725933785.

Scrie un comentariu

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.