Inițiativă în silvicultură responsabilă

În data de 02.07.2019 s-a desfășurat la Sinaia, în cadrul pădurilor Palatului Peleș, evenimentul educațional Inițiativă în silvicultura responsabilă – organizat în parteneriat de către Tornator Romania, Casa Majestății Sale Custodele Coroanei, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Asociația pentru Patrimoniul Domeniului Peleș, Asociația Proprietarilor de Păduri Private – Proforest, Ocolul Silvic Sinaia, Husqvarna, Liceul Tehnologic Carol I Valea Doftanei, MIGAB FOREST și Asociația Forestierilor din România – ASFOR.

ASFOR a fost reprezentată la eveniment de dna. Baranga Adriana – Vicepreședinte ASFOR, dl. Ilioiu Ioan – Vicepreședinte ASFOR și dl. Stoica Constantin – MIGAB FOREST.

ASFOR promovează învățământul profesional și tehnic în domeniul forestier desfășurat în sistem dual – MIGAB Forest și TORNATOR România exemplu de bune practici

Asociația Forestierilor din România – ASFOR promovează și sprijină învățământul profesional și tehnic în domeniul forestier desfășurat în sistem dual.

Dl. Muscă Ciprian Dumitru – Președinte ASFOR a participat în data de 29 mai 2019, alături de dl. Stoica Constantin – MIGAB Forest la evenimentul prilejuit de sprijinul acordat de dl. Zoltan Kosy, dl. Henrik Nieminen, dl. Nițulescu Alexandru, dl. Paul Paicu și dna. Melinda Sandi – reprezentanți TORNATOR România – prin dotarea cu echipament specific a clasei de liceu profesional și tehnic în domeniul forestier de la Valea Doftanei.

Menționăm că apariția acestei clase s-a făcut la inițiativa și prin sprijinul permanent al domnului Stoica Constantin – MIGAB Forest, membru ASFOR.

Citește în continuare „ASFOR promovează învățământul profesional și tehnic în domeniul forestier desfășurat în sistem dual – MIGAB Forest și TORNATOR România exemplu de bune practici”