Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

În vigoare de la 28 iulie 2019
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 619 din 25 iulie 2019. Formă aplicabilă la 01 august 2019.Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. –
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 20 septembrie 2016, cu următoarele modificări și completări:

  1. La articolul I, punctele 2 și 3 se abrogă.
  2. La articolul I punctul 5, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:”
Citește în continuare „Legea nr. 146/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice”