Consiliere tehnică 2

– exploatarea și valorificarea masei lemnoase;

– transportul lemnului brut și al produselor din lemn;

– prelucrarea lemnului în diverse produse;

– pregătirea și asigurarea resurselor de materii prime;

– exploatarea și întreținerea utilajelor, instalațiilor și mașinilor.