Ședința Consiliului Director EOS din 18.06.2019

Asociația Forestierilor din România – ASFOR este membră a Organizației Europene a Industriei de Prelucrare a Lemnului (EOS). În această calitate, dl. Nicolae Țucunel și dl. Constantin Arion au participat la ședința Consiliului Director EOS din 18.06.2019.

În cadrul acestei întâlniri dl. Nicolae Țucunel a fost ales membru al Consiliului Director EOS pentru mandatul 2019 – 2021.

La această ședință reprezentanții ASFOR au prezentat șituația Propunerii legislative privind gestionarea durabilă a pădurilor, ce vizează interzicerea exportului de buștean, cherestea și lemn de foc pentru o perioadă de 10 ani, începând cu anul 2020.

Consiliul Director EOS a decis acordarea întregului suport la nivel european pentru împiedicarea interzicerii exportului de buștean, cherestea și lemn de foc.

În cadrul ședinței au mai fost analizate producția de cherestea pentru anul 2018 a țărilor membre, urmând ca în funcție de aceste cifre să fie stabilită cotizația anuală de membru EOS.

Consiliul Director ASFOR din 27.06.2019

În data de 27.06.2019 s-a desfășurat la Brașov Consiliul Director ASFOR. Pe ordinea de zi s-au aflat următoarele teme:

1 – Alegerea Vicepreședinților ASFOR și stabilirea comisiilor din subordine conform prevederilor art. 59 din Statutul ASFOR.
2 – Informare asupra stadiului dezbaterilor Propunerii legislative privind gestionarea durabilă a pădurilor, act normativ ce prevede interzicerea exportului pentru lemnul de foc, bușteni și cherestea.
3 – Prezentarea programului de desfășurare și a organizării Zilei Forestierului 2019 eveniment desfășurat în cadrul Târgului Forest România.
4 – Informare ședință EOS – prezintă dl. Țucunel și dl. Arion.
5 – Informare Târg Ligna – prezintă dna. Baranga și dl. Iugan.
6 – Prezentare strategie de comunicare pe termen scurt.
7 – Informare asupra modului de acreditare a cursurilor de formare profesională.
8 – Prezentare a activității desfășurate de ASFOR în perioada mai iunie 2019.
9 – Aprobarea listei cu operatori economici ce au depus adeziuni pentru a deveni membrii ASFOR și a listei cu operatori economici ce își pierd această calitate de la precedenta ședință și până în prezent.
10 – Diverse probleme ale activității curente ASFOR.

În conformitate cu prevederile art.59 din Statutul ASFOR la prima ședință după alegerea Președinteului ASFOR, Consiliul Director își desemnează vipreședinții. Fiecare vicepreședinte coordonează și conduce activitatea câte unei comisii.

Astfel, Consiliul Director a aprobat propunerea dlui. Muscă Ciprian Dumitru – Președinte ASFOR privind înființarea Comisiilor de specialitate ASFOR și alegerea vicepreședinților ce le vor coordona activitatea:

1Comisia de relații cu EOS – Dl. Nicolae ȚUCUNEL
2Comisia pentru formare profesională – Dl. Ioan ILIOIU
3Comisia de comerț, relații comerciale, relații externe, finanțare – Dna. Adriana BARANGA
4Comisia de industrii – Dl. Remus PETRUSE
5Comisia de servicii, consultanță, proiecte și comunicare – Dl. Aurelian Liviu GOGA
6Comisia economică, juridică și personal – Dl. Ioan COȘA
7Comisia politici și strategii în sectorul forestier – Dl. Cristian BĂLĂNESCU
8Comisia pentru etică – Dl. Viorel MOGOȘ
9Comisia pentru exploatare forestieră – Dl. Octavian IUGAN
10Comisia pentru transporturi forestiere și tehnologii prietenoase cu mediul – Dl. Sorin LUNGU

Întâlnire de lucru cu agenții economici din Județul Argeș

Vineri, 21.06.2019, dl. Muscă Ciprian Dumitru – Președinte ASFOR a participat la invitația dnei. Baranga Adriana – Președinte Sucursala Vâlcea la o întâlnire de lucru cu agenții economici din exploatări forestiere și administrarea pădurilor din Județul Argeș.

Au fost abordate probleme ale activității de exploatare forestieră, administrare a pădurilor, derulare a contractelor și s-a discutat despre modalitățile de întărire a trasabilității masei lemnoase și eliminare pe cât posibil a erorilor. S-au formulat propuneri s-au prezentat soluții, care vor fi transmise autorităților competente în cadrul întâlnirilor de lucru și Consiliului Director ASFOR.

Citește în continuare „Întâlnire de lucru cu agenții economici din Județul Argeș”