solicitare activare depozit

manual avize sumal
aviz de însoțire în format letric