CERTIFICAT PRIVIND STAREA DE URGENȚĂ

A fost publicat Ordinul nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri acordă, la cerere, solicitanților, operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situație de urgență (CSU).

Certificatele de situație de urgență sunt emise în două forme:

a) TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 1, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă întreruperea totală sau parțială a activității, ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate;

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2, pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emisă în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă
înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgență.

Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către
sistem a solicitării.

În vederea obținerii certificatului de urgență TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul încarcă în platformă următoarele informații și documente:

a) datele de identificare;
b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2, cu referire la închiderea totală sau parțială a activității sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie
semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează CSU doar pe perioada existenței stării de urgență în România.

CSU sunt valabile fără semnătură și ștampilă, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie și număr.

Platforma http://prevenire.gov.ro/ încă nu primește solicitări. Această activitate va fi demarată peste 5 zile.

BENEFICII PENTRU SALARIAȚI

1.Telemunca și munca la domiciliu

 • Pentru cine e util? Util pentru companiile care nu au activitatea diminuată și din domenii unde salariații pot lucra de acasa (IT, consultanță, etc).
 • Cum se implementează? Pe perioada stării de urgență pot fi introduse prin act unilateral al angajatorului. Ca urmare, nu este necesar acordul salariatului, angajatorul putând proceda la:
  • Emitere decizie prin care modifică contractul individual de muncă
  • Transmite decizia prin e-mail salariatului
  • Salariatul comunică prin e-mail că a primit decizia

Din momentul comunicării deciziei salariatul trebuie să își desfășoare activitatea în regim de telemuncă/muncă la domiciliu.

 • Se poate numai pentru o parte a salariaților? DA
 • Ce salariu vor primi salariații? Același ca și înainte.
 • Ce drepturi/obligații au salariații?  Aceleași ca și înainte și aceleași cu cei care lucrează la sediul angajatorului.
 • Pe ce perioadă se poate aplica? Nelimitat
 • Există vreun suport financiar din partea statului pentru telemuncă/munca la domiciliu? NU

2.Reducerea programului de muncă și/sau a salariilor

 • Pentru cine e util? Utile pentru companiile care au activitatea redusă în această perioadă și care pot negocia acest aspect cu salariații.
 • Cum se implementează? Nu există reglementări specifice pentru perioada de urgență, procedura presupunând:
  • Convocarea unei ședințe cu toți salariații (se poate inclusiv prin mijloace electronice)
  • Explicarea situației actuale;
  • Întocmirea unui proces verbal al ședinței, însoțit de un tabel nominal cu salariații privind acordul acestora la ce s-a propus, și anume la reducerea salariilor și/sau a timpului de lucru.
  • Întocmirea de acte adiționale pentru fiecare salariat care este de acord cu modificarea salariului și/sau a timpului de lucru.
  • Comunicare modificări în REVISAL
 • Se poate numai pentru o parte a salariaților? DA, dacă un salariat nu este de acord, nu i se poate impune semnarea unui act adițional
 • Ce salariu vor primi salariații? Cel nou stabilit prin act adițional
 • Ce drepturi/obligații au salariații?  Aceleași ca și înainte și aceleași cu cei care lucrează la sediul angajatorului.
 • Pe ce perioadă se poate aplica? Pe perioada activității reduse.
 • Există vreun suport financiar din partea statului pentru reducerea programului de lucru/salariului? NU

OBSERVAȚII! Pentru perioade de reducere de activitate pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, dar care durează peste 30 de zile se poate dispune din inițiativa angajatorului, după consultarea sindicatului sau reprezentanților salariaților, reducerea săptămânii de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână. Însă acest lucru trebuie să se facă după ce au trecut cele 30 de zile de reducere de activitate!

3. Șomajul tehnic

 • Pentru cine e util? Util pentru companiile din domeniile obligate să suspende activitatea conform Ordonanței Militare 1/2020 sau a altor acte normative, ori companiile care au avut activitatea atât de redusă, încât au fost nevoite să își suspende activitatea (total sau în parte). 
 • Cum se implementează? Șomajul tehnic înseamnă suspendarea contractului de muncă, din inițiativa angajatorului, in baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii pentru motive economice, tehnologice, structural sau similar. Procedura este:
  • Emitere decizie prin care se suspendă contractul de muncă.
  • Decizia se comunică salariatului
  • Comunicarea suspendării contractului în REVISAL
 • Se poate numai pentru o parte a salariaților? DA, însă trebuie foarte clar să reiasă de ce numai pentru anumiți salariați se aplică motivele economice, tehnologice, structurale care au generat șomaj tehnic.
 • Ce salariu vor primi salariații? Salariații fiind suspendați nu mai primesc salariu, căci nu mai muncesc, ci primesc o indemnizație. Nivelul indemnizației este:
  • Conform regulilor generale din Codul Muncii: MINIM 75% din salariu de bază.
  • Conform regulilor speciale din perioada de urgență, stabilite pentru șomaj tehnic generat de COVID-19: EGALĂ CU 75% din salariul de bază.
 • Ce drepturi/obligații au salariații?  Pe perioada de șomaj tehnic salariații sunt suspendați, dar sunt la dispoziția angajatorului, care poate dispune oricând ieșirea din șomaj tehnic. Astfel, salariații nu beneficiază de drepturile pe care le-ar primi numai dacă ar fi la locul de muncă, cum ar fi tichetele de masă.
 • Există vreun suport financiar din partea statului pentru șomajul tehnic? DA, statul suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj indemnizația de șomaj tehnic în valoare brută, suportând deci și suma netă ce ajunge la salariați dar și impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente, astfel:
  • perioada de acordare a indemnizației, pentru care statul acordă suport financiar16.03.2020 – 14.04.2020 (respectiv, pe perioada stării de urgență. Dacă aceasta se va prelungi după 14.04.2020, se va prelungi și sprijinul financiar acordat de stat);
  • valoarea indemnizației suportate de stat: minimul dintre:
   • 75% din salariul de bază ȘI
   • 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat = 75 % x 5.429 lei = 4.072 lei

OBSERVAȚII! Aceasta este valoarea brută, din care se achită impozit și contribuții, la salariat ajungând netul rămas după achitarea acestora;

 • ce impozite și contribuții se datorează pentru indemnizația suportată de stat:
 • CAS = 25%
 • CASS = 10%
 • Impozit pe venit = 10%

OBSERVAȚII! Nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă pentru indemnizația suportată din buget!

 • Impozitul și contribuțiile datorate pentru indemnizația de șomaj tehnic decontată de stat se declară și se plătesc până pe data de 25 a lunii următoare celei în care statul a decontat angajatorului indemnizația!
 • cui îi decontează statul indemnizația de șomaj:
  • angajatorilor care întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor autorităților pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență – angajatori tip 1;
  • angajatorilor care, ca urmare a efectelor COVID-19, înregistrează o diminuare a încasărilor cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și care nu au capacitate financiară pentru a plăti toți salariații – angajatori tip 2.
 • care este procedura de decontare a indemnizației de către stat:
  • angajatorii depun în luna curentă cererea de acordare a indemnizației aferentă lunii anterioare, prin e-mail la ANOFM. Deci pentru indemnizațiile de șomaj tehnic aferente lunii martie 2020, cererea se va putea depune începând cu 01.04.2020 și până la 30.04.2020. Modelul de cerere este diferit pentru fiecare tip de angajator:
 • Pentru angajatorii tip 1: model în atașament
 • Pentru angajatorii tip 2: model în atașament
 • La cerere trebuie anexată lista salariaților care beneficiază de indemnizațiemodel în atașamentprecum și:
  • Certificatul de situații de urgență, de către angajtorii tip 1;
  • Declarație pe proprie răspundere privind scăderea încasărilor cu peste 25% și incapacitatea financiară
 • ANOFM achită indemnizația BRUTĂ către angajatori în termen de 30 de zile de la depunerea cererii
 • când trebuie să achite angajatorul indemnizația către salariat: prevederile legale derogatorii nu tranșează acest aspect, prin urmare suntem în măsură să considerăm că această indemnizație se achită conform datei achitării drepturilor salariale prevăzută în CIM

Exemplu concret de calcul al indemnizației cu reflectarea sumelor suportate din buget precum și al termenului în care contribuțiile și impozitul aferente trebuie declarate și plătite către stat.

Exemplu ȘOMAJ TEHNIC – venituri luna martie 2020:

Salariu de bază brut = 10.000 lei

Data intrare în șomaj tehnic = 18.03.2020

Data ieșire din șomaj tehnic = 30.04.2020

Data depunere cerere pentru decontare indemnizație aferentă lunii martie 2020 = 03.04.2020  

Data încasare indemnizație de la stat = 02.05.2020

SITUAȚIA LA ZI – Informații practice în sprijinul firmei și a salariațiilor

CONCLUZIE:

 • Pentru cele 10 zile lucrătoare de șomaj tehnic din luna martie 2020, salariatul primește o indemnizație netă încasată de 1.994 lei, în loc de 2.659 lei cât ar fi fost salariul corespunzător aceleiași perioade;
 • Din suma plătită salariatului de 1.994 lei, angajatorul suportă 912 lei și 1.083 lei este suportat de stat;
 • Angajatorul este obligat să achite salariatului indemnizația netă, chiar dacă nu a încasat-o încă de la buget;
 • Contribuțiile și impozitul aferente indemnizației suportate de buget sunt suportate tot de stat și nu trebuie achitate la buget până nu se încasează de la stat.

4. Zile libere pentru părinți

 • Pentru cine e util? Utile pentru companiile ai căror salariați au copii până în 12 ani și locul de muncă nu permite munca la domiciliu/telemunca.

Nu pot beneficia de aceste zile libere:

 • salarații care sunt în concediu de odhină/fără plată;
 • salariații care sunt în șomaj tehnic;
 • salariații ai căror soți nu realizează venituri (din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură, piscicultură);

Prin excepție, beneficiază de aceste zile libere numai cu acordul angajatorului salariații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice..

De asemenea, pe perioada stării de urgență nu pot beneficia de aceste libere salariații sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz

 • Cum se implementează? Angajatul depune cerere (model în atașament) la care anexează:
 • Declarație pe proprie răspundere a celuilalt părinte că nu beneficiază de libere acordate pentru a sta cu copiii acasa și că nu se află în situațiile în care nu poate beneficia (model în atașament)
 • Certificatul de naștere al copilului
 • Se poate numai pentru o parte a salariaților? DA, numai pentru cei care depun cerere și care se încadrează în condițiile prevăzute de lege
 • Ce salariu vor primi salariații? Salariații fiind în zile libere nu mai primesc salariu, căci nu mai muncesc, ci primesc indemnizație. Nivelul indemnizației este minimul dintre:
  • 75% din salariul de bază ȘI
  • 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat = 75 % x 5.429 lei = 4.072 lei

OBSERVAȚIE! Aceasta este valoarea brută, din care se achită impozit și contribuții, la salariat ajungând netul rămas după achitarea acestora;

 • Ce drepturi/obligații au salariații?  Pe perioada zilelor libere pentru supravegherea copiilor, salariații nu sunt la locul de muncă. Astfel, salariații nu beneficiază de drepturile pe care le-ar primi numai dacă ar fi la locul de muncă, cum ar fi tichetele de masă.
 • Pe ce perioadă se poate aplica? Pe perioada în care școlile sunt închise ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu, dar numai pentru zilele lucrătoare din această perioadă, excluzând vacanțele școlare.

OBSERVAȚIE!

Perioada în care s-au închis școlile: 11.03.2020 – 14.04.2020

Data de la care se pot acorda liberele (existând cadrul legal complet format din Legea 19/2020 și HG 217/2020): 21.03.2020

Vacanța școlară: 04.04.2020 – 21.04.2020

 • Există vreun suport financiar din partea statului pentru zilele libere acordate pentru supravegherea părinților? DA statul suportă din bugetul fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale indemnizația de zile libere tehnic în valoare netă, urmând ca angajatorul să suporte impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente, astfel
 • perioada de acordare a indemnizației, pentru care statul acordă suport financiar: zilele lucrătoare din intervalul 21.03 – 03.04.2020 (respectiv, zilele lucrătoare de pe perioada stării de urgență, începând cu data de la care se pot acorda liberele, existând cadrul legal complet format din Legea 19/2020 și HG 217/2020, și în care nu este vacanță școlară. Dacă starea de urgență se va prelungi după 21.04.2020, se va prelungi și sprijinul financiar)
 • valoarea indemnizației suportate de stat: indemnizația netă plătită salariatului.
 • ce impozite și contribuții se datorează pentru indemnizația suportată de stat:
  • CAS = 25%
  • CASS = 10%
  • Impozit pe venit = 10%
  • Contribuția asiguratorie pentru muncă = 2,25%
 • cui îi decontează statul indemnizația de zile libere: tuturor angajatorilor care au acordat-o conform legii.
 • care este procedura de decontare a indemnizației de către stat:
  • angajatorii depun cerere, în termen de 30 de zile de la data plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației acordate, prin e-mail la ANOFM. Deci pentru indemnizațiile de zile libere aferente lunii martie 2020, cererea se va putea depune în termen de 30 de zile de la plata contribuțiilor și impozitelor aferente.
  • La cerere trebuie anexate:
 • lista angajaților care au beneficiat de zilele libere, precum și indemnizația acordată pe această perioadă;
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 • declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista angajaților conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin (2); modelul declarației trebuie aprobat prin ordin al președintelui ANOFM;
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.
 • ANOFM are oblgația să comunice angajatorului în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii numărul de înregistrare a acesteia. Apoi, ANOFM achită indemnizația NETĂ către angajatori în termen de 60 de zile de la depunerea cererii
 • când trebuie să achite angajatorul indemnizația către salariat: prevederile legale derogatorii nu tranșează acest aspect, prin urmare suntem în măsură să considerăm că această indemnizație se achită conform datei achitării drepturilor salariale prevăzută în CIM

Exemplu INDEMNIZAȚIE ZILE LIBERE – venituri luna martie 2020:

Salariu de bază brut = 10.000 lei

Data decizie zile libere = 23.03.2020

Data încetare zile libere = 03.04.2020

Data plată contribuții sociale și impozite pentru martie 2020 =25.04.2020 

SITUAȚIA LA ZI – Informații practice în sprijinul firmei și a salariațiilor

CONCLUZIE:

 • Pentru cele 7 zile libere acordate pentru supravegherea copiilor din luna martie 2020, salariatul primește o indemnizație netă încasată de 758 lei, în loc de 1.861 lei cât ar fi fost salariul corespunzător aceleiași perioade;
 • Din suma plătită salariatului de 758 lei, angajatorul nu suportă nimic, suma de 758 lei fiind integral suportată de stat;
 • Angajatorul este obligat să achite salariatului indemnizația netă, chiar dacă nu a încasat-o încă de la buget;
 • Contribuțiile și impozitul aferente indemnizației suportate de buget sunt suportate de angajator.

5.Q&A

Întrebare: Șomajul tehnic se va acorda și salariaților cu CIM cu timp partțal, fără funcție de bază?

Răspuns: DA, legislația nu diferențiază între salariați. Toți salariații au aceleași drepturi

Întrebare: Pe durata suspendării, consideram ca perioada de probă curge sau este blocată până la reînceperea contractului?

Răspuns: Pe perioada suspendării contractului de muncă, din motiv de șomaj tehnic, se suspendă și perioada de probă, care va curge din nou de la încetarea suspendării

Întrebare: Realizează ITM controale pe perioada stării de urgență?

Răspuns: Nu

Mai jos regăsiți modele utile.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.