ASFOR – Asociația Forestierilor din România

Situația Certificatelor de atestare / reatestare – 22 august 2019

Comisia de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere prin Hotărârea nr. 8 din 22 august 2019 a aprobat cererile de atestare/reatestare și emite certificate de atestare / reatestare pentru operatorii economici prevăzuți în anexele de mai jos.